Bezpečnost potravin

Veřejná konzultace k návrhu pokynů pro identifikaci endokrinních disruptorů

Vydáno: 19. 12. 2017
Autor: KM EFSA

Organizace EFSA a ECHA vyzývají všechny zúčastněné strany, aby se do konce ledna 2018 vyjádřily k aktualizovanému návrhu textu.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) vyzývají zúčastněné strany, aby se vyjádřily k návrhu pokynů pro identifikaci endokrinních disruptorů v souladu s právními předpisy EU týkajícími se pesticidů a biocidů.

Tento návrh, který požadovala Evropská komise, byl vypracován oběma organizacemi za podpory Společného výzkumného střediska (JRC) Komise.

Začátkem tohoto roku uskutečnily EFSA a ECHA dvě cílené konzultace zaměřené na počáteční verze návrhu pokynů za účasti odborníků zastupujících členské státy a zainteresovaných stran z průmyslu a nevládních organizací. V revidovaném znění pokynů byla přijata a zohledněna řada připomínek.

Po diskusi s Evropskou komisí nyní EFSA a ECHA vyzývají všechny zúčastněné strany, aby se k aktualizovanému návrhu textu vyjádřily pomocí speciálního webového formuláře (odkaz níže). Termín pro předložení připomínek je 31. ledna 2018.

Veškeré připomínky budou zohledněny při finalizaci pokynů.

Formulář:

Další informace:

Zdroj: EFSA

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):