Bezpečnost potravin

Veřejná konzultace k „Hodnocení přiměřenosti stávajících pokynů pro stanovení rizika potravin a krmiv ze synteticky získaných MO“

Vydáno: 28. 1. 2022
Autor: KM EFSA

Veřejná konzultace EFSA je otevřena do 16. 3. 2022.

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil veřejnou konzultaci (č. PC-0125) k návrhu vědeckého stanoviska „Hodnocení přiměřenosti stávajících pokynů pro stanovení rizika potravin a krmiv ze synteticky získaných mikroorganismů“. 

K návrhu vědeckého stanoviska týkajícího se mikroorganismů vyvinutých prostřednictvím syntetické biologie byla zahájena otevřená konzultace. V souladu s mandátem Evropské komise stanovisko poskytuje hodnocení přiměřenosti stávajících pokynů pro stanovení rizik potravin a krmiv z geneticky modifikovaných mikroorganismů získaných syntetickou biologií. Další práce z EFSA na téma nových pokroků v biotechnologii, včetně předchozích stanovisek k syntetické biologii, naleznete zde.

EFSA vyzývá všechny zainteresované subjekty, aby předložily své připomínky ve stanovené lhůtě. Veřejná konzultace probíhá od 19. 1. 2022 do 16. 3. 2022.

Všechny připomínky/komentáře budou brány v potaz, pokud splní následující podmínky:

  • Budou předloženy ve stanoveném termínu, tzn. do data uzávěrky konzultace.
  • Budou dokončeny. Komentáře ve stavu návrhu nebudou přijaty.
  • Budou prezentovány dle instrukcí (nelze bohužel akceptovat připomínky zaslané
    na e-mail).

 

Komentáře, které budou obsahovat jakékoliv osobní obvinění, irelevantní nebo urážlivá prohlášení či materiál nebudou brány v potaz. 

Příspěvky chráněné autorským právem:

Osoby nebo organizace, které se účastní veřejné konzultace EFSA, jsou odpovědné za to, že budou vlastnit všechna práva, která jsou nezbytná pro podání a následné zveřejnění.
S ohledem na politiku transparentnosti a praxi úřadu EFSA, všechny komentáře by měly být mimo jiné chráněny autorským právem. V případech, kdy je reprodukován obsah třetí strany (například ve formě tabulek, grafů nebo obrázků), měl by respondent veřejné konzultace získat požadovaná dřívější povolení držitele práv. 

Publikování příspěvků:

Připomínky třetích stran budou zveřejněny v jejich původní podobě ihned po datu uzávěrky konzultace a mohou být úřadem EFSA znovu použity v jiném kontextu. Výsledek konzultace bude zveřejněn souběžně se zveřejněním příslušného vědeckého výstupu. Příspěvky obdržené od jednotlivců budou uveřejněny s uvedením autorova křestního jména i příjmení v případě, že respondent nezažádal o anonymitu.

 

Zdroj: EFSA