Bezpečnost potravin

Veřejná konzultace: hodnocení kumulativního rizika pesticidů

Vydáno: 25. 9. 2019
Autor: KM EFSA

Veřejná konzultace EFSA k hodnocením rizik kumulativních účinků reziduí pesticidů v potravinách probíhá do 15. listopadu 2019.

Foto: Shutterstock

Úřad EFSA otevřel veřejnou konzultaci k pilotním hodnocením rizik, která pro člověka představují rezidua více pesticidů v potravinách.

Zainteresované strany mají předložit připomínky do 15. listopadu ke dvěma hodnocením: první zvažuje chronické účinky na štítnou žlázu a druhé se zabývá akutními účinky na nervovou soustavu.

Návrhy hodnocení jsou výsledkem víceleté spolupráce mezi úřadem EFSA a Národním institutem pro veřejné zdraví a životní prostředí v Nizozemsku (RIVM).

Podle celkového návrhu závěru pro obě hodnocení je riziko pro spotřebitele vyplývající z kumulativní expozice pesticidům ve stravě pod prahem, který spouští regulační opatření pro všechny zahrnuté skupiny populace.

Úřad EFSA vychází vstříc zúčastněným stranám, které si přejí podílet se na konzultaci, a pořádá v Bruselu zvláštní schůzku, na níž budou vědci a externí odborníci úřadu EFSA prezentovat a diskutovat hlavní prvky a závěry pilotních hodnocení. Registrace na akci je nyní otevřená.

Pozadí

Látky zvažované v hodnocení  byly identifikovány odborníky EFSA na pesticidy pomocí metodiky speciálně určené pro klasifikaci pesticidů do „skupin pro kumulativní hodnocení“ (CAGs). Metodika spočívá na předpokladu, že pesticidy vykazující stejné specifické účinky mohou vyvolat kumulativní toxicitu.

Nařízení EU o maximálních limitech pesticidů v potravinách (MRLs) stanoví, že rozhodnutí o MRLs by měla zohledňovat kumulativní účinky pesticidů, jakmile budou k dispozici metody hodnocení těchto účinků. Kromě toho nařízení o uvádění pesticidů na trh stanoví, že pesticidy by neměly mít na člověka žádné škodlivé účinky – včetně kumulativních účinků.

Další informace naleznete v nejčastějších dotazech.

Zdroj: EFSA