Bezpečnost potravin

Veřejná konzultace EFSA

Vydáno: 22. 11. 2011
Autor: MZe

Konzultace k přípravě žádostí o uvedení potravinářských přídatných látek na trh.

Vědecký Panel Evropského úřadu pro bezpečnost potravin pro potravinářské přídatné látky a nutriční zdroje přidané k potravinám (EFSA ANS Panel) zahájil veřejnou konzultaci k návrhu vodítek pro přípravu žádostí o uvedení potravinářských přídatných látek na trh.

Smyslem veřejné konzultace je získat zpětnou vazbu k navrhovaným požadavkům na vědecká data a navrhovaný třístupňový přístup k hodnocení rizik. Zahájení konzultace je v souladu s politikou otevřenosti a transparentnosti EFSA, který chce tímto způsobem obdržet připomínky z vědecké komunity a od zainteresovaných subjektů (vládních institucí, zájmových organizací, univerzit, výzkumných ústavů atd.)

Předkládaný návrh vodítek popisuje požadavky na vědecká data rámec pro hodnocení bezpečnosti nových potravinářských přídatných látek nebo nového používání povolených potravinářských přídatných látek, stejně jako další informace, které by mohly EFSA poskytnout kontext pro hodnocení rizik a zmenšování jakýchkoliv nejasností.

ANS Panel úřadu vyhodnotí všechny připomínky, které budou podány do stanoveného termínu a v žádné jiné než v návodu a šabloně předložené formě, budou souviset s obsahem dokumentu s návrhem vodítek, nebudou obsahovat stížnosti proti institucím, osobní obvinění, nepodstatné nebo urážlivé výroky či materiál a nebudou souviset s aspekty politiky nebo řízení rizik, které nejsou v souladu s činností EFSA.

EFSA se obrací na všechny zainteresované subjekty (vládní instituce, zájmové organizace, univerzity, výzkumné ústavy), aby předložily svá písemná vyjádření do 15. ledna 2012 a použily výhradně elektronickou šablonu, která je k dispozici na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/111117.htm),  stejně jako podrobnější informace a dokument k návrhu vodítek.

Zdroj: EFSA