Bezpečnost potravin

Veřejná konzultace EFSA: vodítka pro posuzování fototransformačních produktů POR

Vydáno: 22. 5. 2020
Autor: KM EFSA

Termín pro zaslání připomínek: 1. července 2020

Oddělení EFSA pro přehodnocování pesticidů zahájilo veřejnou konzultaci k návrhu Vodítek pro posuzování a stanovování parametrů fototransformačních produktů u podzemních vod pro použití při simulacích v rámci hodnocení expozice POR („Guidance for consideration and parameterisation of photo transformation compounds in groundwater simulations in the exposure assessment of plant protection products“), který připravil německý Spolkový úřad pro životní prostředí (Umweltbundesamt, UBA). Dokument doporučuje, jak při kalkulaci odhadovaných environmentálních koncentrací v podzemní vodě posuzovat transformační produkty vzniklé při fotolýze půd a popisuje, jak při využití stupňovitého přístupu vyjádřit v parametrech fotolytickou dráhu (např. fotolytický poločas rozpadu a jemu odpovídající referenční radiaci).

Zájemci jsou vyzváni k zaslání komentářů do 1. července 2020 pomocí elektronického formuláře dostupného na webu EFSA.

Návrh dokumentu a veškeré další informace (např. podmínky, za kterých nebudou připomínky akceptovány) je možné nalézt na internetových stránkách EFSA.

EFSA upozorňuje, že připomínky, které obdrží, zveřejní, vč. uvedení jména jejich autora.

Zdroj: EFSA