Bezpečnost potravin

Veřejná konzultace EFSA: Věda v profilování živin

Vydáno: 2. 12. 2021
Autor: KM EFSA

Veřejná konzultace je spuštěna do 9. ledna 2022.

Odborníci na výživu a odborníci ze souvisejících oborů mohou pomoci úřadu EFSA dokončit vědecké doporučení, které má pomoci osobám s rozhodovací pravomocí při vývoji budoucího celoevropského systému pro označování nutričních hodnot na přední straně obalu. Doporučení má rovněž informovat o podmínkách pro omezení výživových a zdravotních tvrzení na potravinách.

V rámci strategie „Farm to Fork“ požádala Evropská komise počátkem roku 2021 úřad EFSA, aby poskytl vědecké poradenství o živinách a dalších složkách potravin důležitých pro veřejné zdraví Evropanů, o skupinách potravin s důležitou rolí v evropské stravě a o vědeckých kritériích pro výběr živin pro nutriční profilování. Evropská komise plánuje navrhnout novou legislativu o označování nutričních hodnot na přední straně obalu potravin ke konci roku 2022.

Vědecký základ na podporu rozhodovacích orgánů EU

Valeriu Curtui, ředitel pro výživu úřadu EFSA, řekl: „Pořádáme veřejnou konzultaci, abychom shromáždili vědecké poznatky od dalších odborníků, institucionálních partnerů a zúčastněných stran k našemu návrhu vědeckého stanoviska.“

„Rádi bychom všem, kteří se o toto téma zajímají, připomněli, že naše vědecké poradenství má za cíl informovat o modelování nutričního profilování pro nutriční označování na přední straně obalu a pro omezení tvrzení o potravinách. Tento návrh stanoviska však nehodnotí ani nenavrhuje konkrétní model nutričního profilování pro nutriční označování na přední straně obalu.“

Co říká návrh stanoviska?

Dr. Alfonso Siani předsedá odborné pracovní skupině EFSA, která pomohla vypracovat vědecké stanovisko. „Náš návrh stanoviska poskytuje tvůrcům politiky rady ohledně toho, které živiny a další složky potravin je třeba zvážit pro zahrnutí do modelů nutričního profilování, kde je nadměrný nebo nedostatečný příjem spojen s riziky dlouhodobých onemocnění.“

V návrhu stanoviska vědci došli k závěru, že v modelech nutričního profilování se mají mimo jiné zvažovat následující body:

• Vzhledem k vysoké prevalenci nadváhy a obezity v Evropě má pro veřejné zdraví evropského obyvatelstva velký význam snížení energetického příjmu.

• Příjem nasycených tuků, sodíku, přidaných/volných cukrů překračuje dietní doporučení u většiny evropských populací a nadměrný příjem je spojen s nepříznivými zdravotními účinky.

• Příjem vlákniny a draslíku ve většině evropských dospělých populací je nedostatečný a tento nedostatečný příjem je také spojen s nepříznivými účinky na zdraví.

Návrh rovněž uvádí, že příjem železa, vápníku, vitaminu D, kyseliny listové a jódu je u konkrétních dílčích populací nedostatečný a obvykle je řešen vnitrostátními politikami a/nebo individuálním poradenstvím.

„Ačkoli by se měl výběr živin a dalších složek potravin v modelu nutričního profilování řídit především jejich významem pro veřejné zdraví,“ uvedl Dr Siani, „mohou být živiny zahrnuty i z jiných důvodů (Upřednostnění některých potravin, i když není vědecky 100% podložené, že zvýšení jejich spotřeby je nutné z důvodů veřejného zdraví.). Například manažeři rizik se mohou rozhodnout zahrnout některé omega-3 nenasycené mastné kyseliny do modelů nutričního profilování, aby podpořili konzumaci tučných ryb v souladu s jejich dietními doporučeními, i když údaje o příjmu těchto mastných kyselin nejsou dostatečné k závěru, zda jsou konzumovány v dostatečném množství nebo ne.

Skupiny potravin v evropských a národních výživových doporučeních

„Náš návrh zahrnuje také vědecké úvahy týkající se skupin potravin, které hrají důležitou roli v evropské stravě,“ řekl Dr Siani.

Patří sem skupiny: potraviny obsahující škrob (většinou obiloviny a brambory), ovoce a zelenina, luskoviny a luštěniny, mléko a mléčné výrobky, maso a masné výrobky, ryby a korýši, ořechy a semena a nealkoholické nápoje; tak jak jsou schváleny v národních výživových doporučeních členských států. Jejich role ve výživě a relativní podíly se v různých zemích liší v důsledku stravovacích návyků a tradic.

Dr Siani řekl: „Národní doporučení podporují konzumaci celozrnných výrobků, ovoce a zeleniny, ořechů a semen, mléka a mléčných výrobků se sníženým obsahem tuku, ryb a vody. Potravinářské produkty s vysokým obsahem nasycených tuků, cukrů a/nebo sodíku v důsledku zpracování potravin se však obecně odmítají, a to i v rámci těchto kategorií potravin.

„Národní doporučení také podporují pravidelnou konzumaci luskovin a luštěnin místo masa (zejména červeného masa a zpracovaného masa) a rostlinných olejů bohatých na mononenasycené a polynenasycené tuky namísto těch s vysokým obsahem nasycených tuků.

Vyjádřete svůj názor!

Veřejná konzultace EFSA probíhá do 9. ledna 2022. Úřad EFSA následně zapracuje zaslané příspěvky a co nejdříve dokončí své vědecké stanovisko.

Návrh vědeckého stanoviska úřadu EFSA:

 

 

Zdroj: EFSA

Foto: Shutterstock