Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Veřejná konzultace EFSA: ochratoxin A v potravinách do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Veřejná konzultace EFSA: ochratoxin A v potravinách

Vydáno: 5.12.2019
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Termín pro zaslání připomínek je 24. ledna 2020.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) žádá o poskytnutí zpětné vazby k návrhu vědeckého stanoviska ke zdravotním rizikům spojeným s přítomností ochratoxinu A (OTA) v potravinách – mykotoxinu produkovanému mikroskopickými houbami (např. rody Penicillium a Aspergillus).

Termín pro zaslání připomínek je 24. ledna 2020.

OTA je nacházen v různých potravinách vč. obilnin a výrobků z nich, konzervovaných mas, čerstvém a sušeném ovoci. Nachází se také v mateřském mléce.

EFSA hodnotil zdravotní rizika spojená s OTA v roce 2006. Tehdy došel k závěru, že se OTA hromadí v ledvinách a působí na ně zvláště toxicky. Vysoké dávky OTA také způsobují tvorbu nádorů ledvin u krys. EFSA stanovil tolerovatelný týdenní příjem (tolerable weekly intake - TWI) na 120 ng/kg tělesné hmotnosti.

Od roku 2006 ukázala celá řada studií na možnou genotoxicitu a karcinogenitu OTA. V takových případech experti EFSA počítají tzv. hranici expozice (margin of exposure – MOE). Obecně můžeme říct, že čím vyšší je MOE, tím menší je problém pro spotřebitele. MOE stanovená pro OTA je u většiny skupin spotřebitelů nižší než 10000, což naznačuje možný zdravotní problém.

Stanovisko EFSA, elektronický nástroj pro zaslání připomínek a všechny další informace naleznete na internetových stránkách EFSA.

Co je MOE?
MOE je nástroj používaný odborníky na hodnocení rizika k charakterizaci rizika vyplývajícího z expozice genotoxickým a karcinogenním látkám, které se mohou nacházet v potravinách či krmivu. Naznačuje úroveň problému, který představuje látka přítomná v potravině, ale nekvantifikuje riziko.
MOE je poměrem dvou faktorů: dávky, při které je pozorován malý, ale měřitelný negativní zdravotní efekt a úrovně expozice látce.

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021