Bezpečnost potravin

Veřejná konzultace EFSA k návrhu vodítek pro hodnocení rizik chemických směsí

Vydáno: 28. 6. 2018
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA předkládá ke konzultaci dva návrhy k hodnocení rizik chemických směsí.


Foto: Shutterstock

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) učinil další důležitý krok v práci týkající se „chemických směsí“ spuštěním veřejné konzultace k návrhu vodítek pro harmonizované metodiky k hodnocení kombinované expozice více chemickým látkám. Druhá související konzultace se týká návrhu EFSA k problematice hodnocení genotoxicity chemických směsí.  

Lidé, zvířata a životní prostředí mohou být vystaveni účinkům většího množství chemických látek („chemických směsí“) z různých zdrojů, jako je životní prostředí, potraviny a spotřební zboží. Porozumět tomu, jak se chemické látky ve směsi chovají, je velmi složité a komplexní, a také počet možných kombinací je obrovský.  

Oba předložené návrhy poskytují praktický rámec pro hodnocení kombinované toxicity chemických látek v různých oblastech hodnocení EFSA, jako jsou pesticidy, kontaminující látky a přídatné látky v potravinách. Úřad EFSA využil zpětnou vazbu z předchozí veřejné konzultace (proběhla v roce 2016) ke stanovení rozsahu a struktury předkládaných návrhů.

 

 

Úřad EFSA pořádá 27. září v Bruselu (Belgie) technickou schůzku k hodnocení genotoxicity chemických směsí. Registrace bude již brzy otevřena.

Další informace o práci úřadu EFSA na chemických směsích:
http://www.efsa.europa.eu/cs/topics/topic/chemical-mixtures

 

Zdroj: EFSA