Bezpečnost potravin

Veřejná konzultace EFSA k návrhu vědeckého stanoviska k hornímu tolerovatelnému příjmu vitaminu D, včetně odvození konverzního faktoru pro kalcidiol monohydrát

Vydáno: 3. 5. 2023
Autor: KM EFSA

Foto: Shutterstock

Oddělení EFSA pro výživu a inovace v potravinách zahájilo veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska k přípustné horní hranici příjmu vitaminu D, včetně odvození konverzního faktoru pro kalcidiol monohydrát. Tento dokument přehodnocuje bezpečnost užívání vitaminu D a uvádí revidované hodnoty horního tolerovatelného příjmu (UL) a konverzní faktor pro kalcidiol monohydrát.

Zúčastněné strany se vyzývají, aby předložily své připomínky do 5. června 2023.

Návrhu dokumentu vč. příloh najdete na portálu EFSA Connect.

Zdroj: EFSA