Bezpečnost potravin

Veřejná konzultace EFSA: chlorované parafíny v potravinách a krmivech

Vydáno: 7. 8. 2019
Autor: KM EFSA

Konečný termín pro předložení připomínek je 17. září 2019.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) hledá zpětnou vazbu od zúčastněných stran ke svému návrhu vědeckého stanoviska ohledně rizik pro zdraví lidí a zvířat souvisejících s přítomností chlorovaných parafínů v potravinách a krmivech.

Chlorované parafíny se vyrábějí od 30. let minulého století pro nejrůznější účely a používají se mimo jiné jako aditiva v mazivech, zpomalovače hoření v gumárenském průmyslu, v plastech a v těsnících materiálech. Chlorované parafíny se mohou uvolňovat do životního prostředí při používání produktů nebo jejich nesprávnou likvidací, a proto mohou také kontaminovat potraviny a krmiva.

Konečný termín pro předložení připomínek je 17. září 2019.

 

 

Zdroj: EFSA