Bezpečnost potravin

Veřejná akce k závěrům stanovisek EFSA: welfare telat, dojnic, kachen, hus a křepelek

Vydáno: 24. 4. 2023
Autor: KM EFSA

Foto: Shutterstock

Dobré životní podmínky zvířat jsou nedílnou součástí strategie Evropské unie Farm to Fork (F2F), jejímž cílem je zvýšit udržitelnost zemědělských postupů v Evropě. V rámci této strategie provádí EU komplexní revizi svých právních předpisů týkajících se dobrých životních podmínek zvířat, pro kterou byl EFSA požádán o poskytnutí nového poradenství, které by odráželo nejnovější vědecký výzkum a údaje. Pověření, která EFSA obdržel, rovněž odrážejí rostoucí obavy veřejnosti týkající se dobrých životních podmínek zvířat, zejména používání klecí v chovech zvířat. Evropskou občanskou iniciativu (End the Cage Age) vyzývající k ukončení používání takových klecí podepsalo více než 1,4 milionu občanů a podpořilo ji přibližně 170 organizací.

Tato online akce navazuje na zveřejnění tří vědeckých stanovisek welfare telat na farmách, welfare dojnic na farmách a welfare kachen, hus a křepelek na farmách. Připravuje půdu pro otevřenou diskusi mezi EFSA a zúčastněnými stranami.

Akce se bude konat on-line, dne 23. 5. 2023.

Cílem akce je vysvětlit práci EFSA v souvislosti s mandáty Farm to Fork týkajícími se dobrých životních podmínek zvířat, zejména telat, dojnic, kachen, hus a křepelek. Účastníci budou mít možnost klást otázky.

Registrace je možná on-line do 18. 5. 2023. Odkaz pro připojení k setkání bude sdělen po uzavření registrace.

Akce bude probíhat v angličtině, překlad nebude zajištěn. Účast na akci je bezplatná.

Zdroj: EFSA