Bezpečnost potravin

Vejce pro zdravé oči

Vydáno: 15. 11. 2003
Autor:

Vejce jsou zdrojem vysoce biologicky využitelného karotenoidu luteinu, který je považován za účinný prostředek, který má výrazné protektivní účinky proti věkem podmíněné makulární degeneraci a šedému zákalu.

V Centru pro výzkum vlivu lidské výživy na stárnutí (HNRCA) při americkém ministerstvu zemědělství bylo zjištěno, že vejce jsou zdrojem vysoce biologicky využitelného karotenoidu luteinu, který je považován za účinný prostředek přispívající udržení dobrého zraku. Hlavním zdrojem luteinu je zelená listová zelenina, především špenát. Pracovníci jmenovaného Centra  ale zjistili, že vejce, která většinou nebývají v souvislosti s luteinem zmiňována, mohou poskytnout mnohem více této živiny než špenát i dva typy luteinových suplementů, které jsou v současné době na trhu. Výzkum, jehož výsledky byly prezentovány na výroční konferenci Americké dietetické společnosti (ADA) v San Antonio, rovněž ukázal, že mezi biologickou využitelností přírodních esterů luteinu, resp. suplementů čistého luteinu není v zásadě žádný rozdíl. Lutein má, s největší pravděpodobností vzhledem ke svému antioxidačnímu potenciálu, výrazné protektivní účinky proti věkem podmíněné makulární degeneraci a kataraktě (šedý zákal). Výrobci luteinových suplementů sice profitují ze zvyšujícího se zájmu spotřebitelů o zdravé oči, existují ale stále určité pochybnosti o biologické využitelnosti této látky z různých preparátů nabízených na trhu. V rámci experimentů prováděných pracovníky HNRCA bylo sledováno množství sérového luteinu u deseti zdravých mužů před a po denní konzumaci 6 mg luteinu ze čtyř různých zdrojů – vajec od slepic, jejichž krmivo obsahovalo korunní plátky měsíčků bohaté na lutein, špenátu (jeden z nejznámějších zdrojů dietetického luteinu), suplementů esterů luteinu a suplement čistého luteinu. Rozdíly v sérové luteinové odezvě na dávky různých forem luteinu byly zaznamenávány po prvním dni podávání a dále pak po devíti dnech.  Po prvním dnu byla odezva na vejce významně vyšší než u suplementů obou typů, od špenátu se ale v zásadě nelišila. Po devíti dnech podávání denní luteinové dávky však byla sérová luteinová odezva výrazně vyšší pro vejce než ostatní luteinové suplementy, včetně špenátu. Společnost Cognis, přední světový výrobce speciálních chemických látek, která pro výzkum poskytla preparát přírodního luteinového esteru Xangold®  se statem GRAS, uvítala výsledky, které prokázaly stejnou biologickou využitelnost jejího suplementu ve srovnání s přírodním luteinem, jako další ocenění svého výrobku. Výsledky výzkumu jasně potvrdily, že lidský organismus bez problému využívá luteinové estery, které přirozeně konvertuje na volný lutein, který se snadněji absorbuje. Podobné výsledky srovnání volného luteinu a luteinových esterů naznačují, že hydrolýza esterů není limitujícím krokem ani pro absorpci luteinu z luteinových diesterů. Výsledky se shodují s dalšími studiemi používajícími suplementy luteinových esterů, které přispívají k výraznému zvyšování koncentrace volného luteinu. Studie HNRCA, prováděná za podpory amerického Centra pro nutriční výzkum vajec, ale naznačuje, že potraviny bohaté na lutein jsou pravděpodobně efektivnějšími prostředky zvyšování koncentrace luteinu v očích než suplementy.
http://www.nutraingredients.com