Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Vejce bez označení jen do „výroby“ do kategorie

Označování potravin > Označování potravin
Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Vejce bez označení jen do „výroby“

Vydáno: 3.9.2014
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 2. 9. 2014.

Je dostatečně známo, že se zákazník s neoznačenými vejci může setkat pouze tehdy, nabízí-li je sám chovatel, a to pouze konečnému spotřebiteli přímo z vlastního hospodářství. Tento malý producent může mít nejvýše 50 nosnic a v místě prodeje musí uvést své jméno a adresu. Tento způsob prodeje je v ČR upraven veterinárním zákonem.

Vejce v tržní síti musejí být označena, jako vejce třídy A, tj. čerstvá (plus kód země, kód producenta, třídírny) nebo B (plus kód producenta), která se smějí dodávat pouze do potravinářského průmyslu.

Nicméně existuje výjimka, která platí v EU, a to, že lze s neznačenými vejci obchodovat, ale jedině v tom případě, že jsou dodána do „výroby“, tj. do nějakého potravinářského podniku ke zpracování. Tato výjimka se týká pouze členských států EU (platí od 1. 7. 2008), netýká se třetích zemí.

Aby se zamezilo šizení a dovozce neoznačená vejce neoznačoval jako česká, na to dbá Státní veterinární správa. Každou zásilku živočišného původu musí příjemce v souladu s nařízením vlády nahlásit 24 hodin předem místně příslušné krajské veterinární správě, aby mohla být veterinárně prohlédnuta. Kontroly jsou neohlášené a probíhají i v termínech, ve kterých provozovatel nenahlásil příchod žádné zásilky.

Již jsme se setkali s tím, že cizí producent v domnění, že posílá vejce do výroby, odeslal zásilku do třídírny českého subjektu, kde měla být označena jako česká a uvedena na trh. Proto je podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy, vhodné připomenout dovozcům, že takováto „nedorozumění“ lze chápat jako snahu o porušování platných předpisů (falšování), za což lze uložit pokuty v řádu milionů korun. 

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj: SVS ČR

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021