Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Vědecký výbor veterinární a jeho činnost v roce 2021 do kategorie

Vědecké výbory > Vědecké výbory
Aktuality > Aktuality

Vědecký výbor veterinární a jeho činnost v roce 2021

Vydáno: 14.1.2022
Tisk článku
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe
Zpráva o činnosti vědeckého výboru v roce 2021

Foto: Shutterstock

Vědecké výbory jsou obecně skupiny nezávislých odborníků z vysokých škol, univerzit a výzkumných ústavů, jmenovaných jmenovacím dekretem náměstka ministra. Provádějí hodnocení rizik a poskytují vědecké poradenství Ministerstvu zemědělství.

Posouzení rizika musí být provedeno nezávislým, objektivním a transparentním způsobem na základě dostupných vědeckých informací a údajů. Úkolem výborů je tedy zpracovávat vědecké studie, poskytovat odborná stanoviska, připravovat návrhy na přijímání opatření k zajištění zdravotní nezávadnosti v celém řetězci výroby potravin a krmiv, a spolupracovat na řešení aktuálních otázek.  

Vědecký výbor veterinární je jeden ze čtyř vědeckých výborů působících v rámci resortu Ministerstva zemědělství. Výbor byl zřízen při Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně jako poradní orgán Koordinační skupiny bezpečnosti potravin a pracuje v souladu s aktuální „Strategií bezpečnosti potravin a výživy 2030“, schválenou usnesením vlády České republiky   č. 323 ze dne 29. března 2021.

Výbor posuzuje na vědeckém základě rizika v oblasti zoonóz, zdraví a pohody zvířat, hygieny provozu, zdravotní nezávadnosti surovin a potravin živočišného původu, a navrhuje výzkumné priority v uvedené oblasti. 


V loňském roce 2021 výbor zpracoval a zveřejnil celkem šest odborných studií:

  • Prověření stanovené ochranné lhůty přípravku Ivermix pulvis pro divoká prasata a sledování antiparazitárního účinku uvedeného veterinárního léčivého přípravku u srnčí zvěře (Alfred Hera, Eva Vernerová, Věra Billová)

  • Staphylococcus aureus rezistentní k meticilinu (MRSA) v potravinách živočišného původu z tržní sítě ČR a jejich charakteristiky (Renáta Karpíšková, Tereza Gelbíčová, Ivana Koláčková, Kristýna Brodíková)

  • Výskyt producentů bakteriálního toxinu kolibaktin v potravinách, u potravinových zvířat a lidí a srovnání jeho cytotoxických účinků (Nicol Straková, Kristýna Kořená, Martina Hýžďalová)

  • Výskyt vybraných virových agens ve vzorcích vepřových masných výrobků pocházejících z tržní sítě v České republice (Miroslava Krzyžánková, Petra Vašíčková, Jakub Hrdý, Magdaléna Krásná)

  • Výskyt specifických protilátek proti Toxoplasma gondii u malých přežvýkavců (Jiřina Marková, Břetislav Koudela, Jana Okůnková, Monika Beinhauerová)

  • Technologické vady a jejich výskyt při porážení jatečných zvířat na jatkách (Petra Doleželová, Petra Mačáková, Lenka Válková, Petr Chloupek)

 

 

Celá zpráva o činnosti vědeckého výboru: 

 

 

Celé studie za rok 2021 a roky minulé, stejně tak jako další informace o činnosti Vědeckého výboru veterinárního, naleznete na adrese www.vri.cz/vyzkum/vedecky-vybor-veterinarni.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021