Bezpečnost potravin

Vědecké sympozium věnované problematice endokrinních disruptorů

Vydáno: 6. 2. 2019
Autor: KM EFSA

Sympozium se uskuteční v Bratislavě (SR) ve dnech 29. – 30. května 2019.

    

Národní kontaktní místo pro vědeckou a technickou spolupráci s úřadem EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) v Slovenské republice ve spolupráci s Ústavem experimentální endokrinologie Biomedicínského centra Slovenské akademie věd, Fakultou veřejného zdravotnictví Slovenské zdravotnické univerzity v Bratislavě a Koordinačním místem pro vědeckou a technickou spolupráci s EFSA v České republice (při Ministerstvu zemědělství ČR) pořádá bilaterální vědecké sympozium věnované problematice endogenních disruptorů. Sympozium se uskuteční v Bratislavě (SR) ve dnech 29. – 30. května 2019.

Endokrinní disruptory jsou chemické sloučeniny, které zasahují do endokrinního systému a dalších regulačních mechanismů organismu a mají nepříznivé účinky na reprodukci, vývoj, neurologické, metabolické a imunitní funkce vyšších organismů. Toto vědecké sympozium je určené odborníkům z různých oblastí vědy, výzkumu i kontrolní sféry, kteří se této problematice věnují odborně a experimentálně. 

V případě zájmu je možné zaslat vyplněnou přihlášku nejpozději do 15. března 2019 na e-mailovou adresu: milo.bystricky@land.gov.sk

Příspěvky (pokyny a vzor příspěvku je uveden v pozvánce) je potřeba zaslat nejpozději do 1. dubna 2019, opět na e-mailovou adresu: milo.bystricky@land.gov.sk
Sympozium je bez konferenčního poplatku, konferenčním jazykem je slovenština a čeština. Další podrobnosti najdete v přiložené pozvánce.