Bezpečnost potravin

Vědecké stanovisko ke strategiím hodnocení genotoxicity

Vydáno: 30. 9. 2011
Autor: MZe

Stanovisko publikované 30. 9. 2011 v časopise "EFSA JOURNAL".

Vědecký výbor zhodnotil na žádost Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ve svém stanovisku, které vyšlo 30. září 2011 v on-line vědeckém časopise „EFSA JOURNAL“, současný stav vědeckého poznání o strategiích hodnocení genotoxicity aplikovatelných pro bezpečnost potravin  a poskytnul v něm komentáře a doporučení týkající se testovacích strategií.

Stanovisko výboru bylo vypracováno s ohledem na potřeby různých Panelů EFSA. Vědecké panely budou mít tak k dispozici odpovídající údaje pro hodnocení rizik. Předpokládá se, že toto stanovisko přispěje k větší harmonizaci mezi těmito odbornými komisemi v přístupech k testování a k celkové strategii vědeckých hodnocení rizik z potravin.

Účelem genotoxického testování pro hodnocení rizik substancí v potravinách a krmivech je identifikace těch látek, které by mohly způsobit dědičné poškození u lidí, předvídání potenciálních genotoxických karcinogenů v případech, kdy nejsou údaje o karcinogenitě k dispozici. Výsledky testování budou rovněž přispívat k pochopení mechanismu působení chemických karcinogenů.

Pro adekvátní zhodnocení genotoxického potenciálu chemické látky, musí být ohodnoceny všechny části, to jest  iniciace genových mutací, a strukturální a numerické chromozomové změny, protože všechny mohou mít za následek karcinogenezi a vznik dědičných chorob.

Přiměřené pokrytí všech výše uvedených částí (koncových bodů) lze získat pouze za pomoci více než jednoho testovacího systému, jelikož žádný jednotlivý test nemůže současně poskytnout informace o všech těchto koncových bodech.

Podrobné informace a vědecké stanovisko můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2379.htm