Bezpečnost potravin

Vědecké stanovisko ke kritériím bezpečnosti recyklačního procesu při výrobě PET

Vydáno: 2. 8. 2011
Autor: MZe

Zpráva EFSA ze dne 20. 7. 2011.

Vědecké stanovisko ke kritériím pro posuzování bezpečnosti mechanického recyklačního procesu při výrobě recyklovaného PET pro použití na výrobu FCM

Evropský úřad pro bezpečnost potravin, panel pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, látky určené k aromatizaci a pomocné látky (EFSA CEF) zveřejnil vědecké stanovisko zabývající se kritérii, která budou použita pro hodnocení bezpečnosti recyklačního procesu při výrobě PET.

Polyethylentereftalát (PET٭) je určen k využití pro výrobu materiálů a výrobků přicházejících do kontaktu s potravinami (food contact materials – FCM).

Možnost kontaminace baleného nápoje a její následky nesmějí být přehlíženy. Evropští vědci proto provádějí časté pokusy, např. se systematickým proplachováním (PET٭) obalu, zkoumány jsou také minerální vody a nealkoholické nápoje stáčené do různých druhů lahví vyrobených z PET.

Množství antimonu vyluhovaného do nápojů bylo zjišťováno pomocí atomové absorpční spektrofotometrie apod. Již několik let existují technologie zpracování suroviny z použitých PET láhví, které si poradí se silně kontaminovaným materiálem (etiketa, lepidlo, uzávěr).

Podrobné informace a vědecké stanovisko jsou na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2184.htm

Zdroj: EFSA

٭ Polyethylentereftalát je termoplast ze skupiny polyesterů, známý pod zkratkou PET. Používá se při výrobě lahví (obvykle označovaných jen zkratkou) a dalších obalů a fólií.