Bezpečnost potravin

Vědecké stanovisko k hodnocení pokynů EFSA pro molekulární charakterizaci a posouzení environmentálního rizika GM hmyzu

Vydáno: 23. 11. 2020
Autor: KM EFSA

Vědecké stanovisko vydal Panel EFSA pro GMO.


Foto: Shutterstock

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) ve vědeckém stanovisku zhodnotil aktuálnost a dostatečnost stávajících pokynů, které se týkají molekulární charakterizace, posouzení environmentálního rizika amonitorování životního prostředí po uvedení na trh hmyzu vyvinutého technologií „gene drives“. 

Ve zveřejněném vědeckém stanovisku Panel EFSA pro GMO dospěl k následujícím závěrům: 

  • Stávající pokyny pro hodnocení rizik geneticky modifikovaných zvířat (EFSA, 2012 a 2013) jsou adekvátní pro hodnocení rizik hmyzu modifikovaného technologií gene drives, v případě hodnocení jejich molekulární charakterizace, hodnocení environmentálního rizika a monitorování životního prostředí po uvedení na trh jsou však pokyny ve specifických oblastech nedostačující a je zapotřebí je rozšířit, a to např. pro interakci s cílovými organismy, perzistenci a invazivitu, horizontální přenos genů aj.
     
  • Současný výzkum je zaměřen na uvolnění hmyzu geneticky modifikovaného technologií gene drives do populací hmyzu, i přes rychlý vývoj v této oblasti bude trvat několik let, než bude moci být tato technologie aplikována v praxi a hmyz uvolněn do životního prostředí.
     
  • Hodnocení, zda by úmyslné uvolnění hmyzu modifikovaného prostřednictvím „gene drives“ mohlo představovat potenciální nová nebezpečí a rizika pro zdraví lidí/zvířat a pro životní prostředí, by mělo být prováděno případ od případu.

 

Referenční dokumenty:
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2012.2501, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2013.3200

Podrobné informace a vědecké stanovisko můžete najít na webových stránkách EFSA:
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6297,
https://www.efsa.europa.eu/en/news/efsa-advises-risk-assessment-engineered-gene-drives

 

Zdroj: EFSA