Bezpečnost potravin

Vědecké stanovisko k hodnocení bezpečnosti a účinnosti kyseliny mléčné

Vydáno: 1. 8. 2011
Autor: MZe

Zpráva EFSA ze dne 26. 7. 2011.

Vědecké stanovisko k hodnocení bezpečnosti a účinnosti kyseliny mléčné při odstraňování mikrobiální kontaminace na povrchu jatečně upravených těl hovězího dobytka

Vědecký panel Evropského úřadu pro bezpečnost potravin pro biologická nebezpečí (EFSA BIOHAZ) s panelem pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, látky určené k aromatizaci a pomocné látky (Panel CEF) byly požádány o poskytnutí vědeckého stanoviska k návrhu amerického Ministerstva zemědělství Spojených států (USDA) na schválení kyseliny mléčné pro použití ke snížení mikrobiální kontaminace masa kůže, jatečně upravených těl, a odřezků.

Hodnocení je založeno na směrnici EFSA pro látky používané k odstraňování mikrobiální kontaminace z povrchu potravin živočišného původu. Je to revize revizí společných vodítek vědeckého panelu pro potravinářské přídatné látky a nutriční zdroje přidané k potravinám (AFC) a Panelu BIOHAZ.

Vodítka vědeckých panelů EFSA se týkají se poskytování údajů pro posuzování bezpečnosti a účinnosti látek určených k odstraňování mikrobiální povrchové kontaminace potravin živočišného původu určených pro humánní spotřebu.

Vědecké stanoviska EFSA mj. také uvádí, že koncentraci kyseliny mléčné těsně před vstupem do systému čištění odpadních vod lze považovat za zanedbatelnou a z tohoto důvodu není nutné hodnocení rizik pro životní prostředí.

 EFSA doporučuje, aby si provozovatelé potravinářských podniků (v souladu s HACCP٭) během používání ověřili koncentraci kyseliny mléčné, teplotu použití a další faktory ovlivňujících její účinnost jako dekontaminačního prostředku.

Další informace a stanovisko můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2317.htm

Zdroj: EFSA

٭ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) je systém stanovení kritických kontrolních bodů, který je nástrojem zajištění a řízení kvality a zdravotní nezávadnosti potravin během všech činností souvisejících s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem spotřebitelům. Systém je založen na prevenci.