Bezpečnost potravin

Vědecké stanovisko k bezpečnosti a účinnosti doplňkové látky do krmiva obsahující ethoxyquin

Vydáno: 4. 3. 2022
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA zveřejnil vědecké stanovisko po novém hodnocení bezpečnosti doplňkové látky ethoxyquin.

Dne 3. března 2022 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vědecké stanovisko k bezpečnosti a účinnosti doplňkové látky obsahující ethoxyquin (6-ethoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimethylchinolin) pro všechny druhy zvířat. Stanovisko je doprovázeno stručnou zprávou s názvem „EFSA přehodnocuje bezpečnost doplňkové látky ethoxyquin“, která je k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině. 

Ethoxyquin byl v EU povolen jako doplňková látka pro všechny druhy a kategorie zvířat do roku 2017 pro své antioxidační vlastnosti; kromě toho se používá k zabránění samovznícení rybí moučky při přepravě po moři. V červnu 2017 Evropská komise pozastavila povolení ethoxyquinu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Pozastavení následovalo po zveřejnění stanoviska úřadu EFSA v roce 2015, ve kterém odborníci nemohli dospět k závěru o bezpečnosti z důvodu celkového nedostatku dat a přítomnosti látky p-fenetidin. 

Hodnocení předkládá několik klíčových zpráv:

  • Úřad EFSA přehodnotil doplňkovou látku ethoxyquin, ale nemohl učinit závěr o její bezpečnosti pro určité skupiny zvířat, spotřebitele a životní prostředí.
  • Přítomnost látky p-fenetidin, nečistoty, která zůstává v doplňkové látce po výrobním procesu a je možným mutagenem (tj. pravděpodobně způsobuje mutace v genetickém materiálu zvířat a lidí), znamenala, že odborníci z Vědeckého panelu pro přídatné látky nebo látky přidávané do krmiv (FEEDAP) úřadu EFSA nemohli vyloučit rizika pro zvířata s dlouhou očekávanou délkou života a zvířata chovaná pro reprodukci. Naproti tomu je doplňková látka považována za bezpečnou pro zvířata chovaná na produkci masa, jako jsou kuřata, prasata, skot, králíci a ryby.
  • Z důvodu nedostatku dat o přítomnosti látky p-fenetidin ve tkáních a potravinách živočišného původu nemohli odborníci vyvodit závěr ani pro spotřebitele.

 

Vědecký panel zdůraznil rovněž potřebu minimalizovat expozici uživatelů inhalační cestou z důvodu přítomnosti této nečistoty (p-fenetidin) v doplňkové látce.

Odborníci nemohli dospět k závěru o bezpečnosti ethoxyquinu pro suchozemské a vodní ekosystémy, pokud se doplňková látka používá u suchozemských zvířat. Riziko kontaminace prostřednictvím vodního potravního řetězce však nelze vyloučit, stejně jako riziko pro organismy žijící v mořských sedimentech vystavené působení ethoxyquinu při použití v mořských klecích.

Evropská komise a členské státy (jako manažeři rizik) zváží stanovisko úřadu EFSA při přezkumu pozastavení povolení uvedené doplňkové látky.
 

 

Zdroj: EFSA

 Foto: Shutterstock