Bezpečnost potravin

Vědecké stanovisko EU k hodnocení pokroku v oblasti snižování antimikrobiální rezistence a spotřeby antimikrobik

Vydáno: 15. 11. 2017
Autor: KM EFSA

Úřady EFSA, EMA a ECDC zveřejnily Společné vědecké stanovisko k tématu antimikrobiální rezistence a spotřeby antimikrobik.

Dne 26. října 2017 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Evropská léková agentura (EMA) a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) Společné vědecké stanovisko k seznamu vnějších indikátorů týkajících se sledování antimikrobiální rezistence (AMR) a spotřeby antimikrobik u lidí a potravinových zvířat.

Spolu s vědeckým stanoviskem byla zveřejněna Vědecká zpráva s názvem „Vědecké stanovisko EU: jak hodnotit pokrok v rámci snižování antimikrobiální rezistence a spotřeby antimikrobik“, dostupná v anglickém, francouzském, německém a italském jazyku.

Klíčová sdělení stanoviska:

  • Soubor indikátorů poslouží členským státům EU při hodnocení pokroku v oblasti redukce používání antimikrobiálních látek a v boji proti antimikrobiální rezistenci. Tyto indikátory byly stanoveny Evropským úřadem pro bezpečnost potravin, Evropskou lékovou agenturou a Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí na základě požadavku Evropské komise.
  • Indikátory týkající se jak humánního, tak i živočišného sektoru, odrážejí spotřebu antimikrobik a antimikrobiální rezistenci ve společnosti, v nemocnicích a u zvířat určených k produkci potravin. Indikátory jsou založeny na údajích, které  byly získány prostřednictvím stávajících monitorovacích sítí EU.
  • Příklady indikátorů pro hodnocení antimikrobiální rezistence v humánní medicíně zahrnují zastoupení bakterie Staphylococcus aureus, která je rezistentní na meticilin (MRSA), a bakterie Escherichia coli (E.coli), rezistentní k třetí generaci cefalosporinů. Pro účely veterinární medicíny je příkladovým indikátorem podíl bakterie E. coli u potravinových zvířat citlivých nebo rezistentních k řadě antimikrobik. Pokud jde o spotřebu, navrženými primárními indikátory jsou konzumace antimikrobik u lidí a celkový prodej veterinárních antimikrobiálních látek.

Vytenis Andriukaitis, evropský komisař pro zdraví a bezpečnost potravin, uvedl: „Když jsem v červnu představil nový akční plán EU pro boj proti AMR, slíbil jsem, že do konce roku stanoví Komise indikátory pro hodnocení pokroku EU a národních akčních plánů. Proto velmi vítám vědecké stanovisko poskytnuté ECDC, EMA a EFSA, které stanovují indikátory týkající se jak lidského, tak živočišného sektoru, v souladu s akčním plánem EU v oblasti zdraví. Bez těchto indikátorů bychom nebyli schopni posoudit náš pokrok při řešení vážného ohrožení zdraví v důsledku AMR“.

Indikátory prezentované formou vědeckého stanoviska jsou výsledkem úzké spolupráce mezi třemi institucemi EU, z nichž každá čerpá ze své specifické odbornosti a údajů získaných monitorováním antimikrobiální rezistence a antimikrobiální spotřeby u zvířat a lidí.

Zdroj: EFSA