Bezpečnost potravin

Vědecké stanovisko EFSA týkající se kyseliny erukové v krmivech a potravinách

Vydáno: 14. 11. 2016
Autor: KM EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin vydal vědecké stanovisko týkající se hodnocení rizika kyseliny erukové.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil vědecké stanovisko týkající se kyseliny erukové v krmivech a potravinách. Ze zprávy lze vyčíst, že kyselina eruková obsažená v rostlinném oleji nepředstavuje pro většinu spotřebitelů zdravotní riziko, ale může představovat dlouhotrvající zdravotní riziko u dětí až do věku deseti let, které konzumují vyšší dávky potravin obsahujících tuto látku. Hodnocení rizika ze strany EFSA je součástí přezkoumání současných maximálních limitů této látky v rostlinném oleji a potravinách (pečivo, sladké pečivo, kojenecká a dětská výživa) obsahujících rostlinné oleje jako jejich součást.  

Kyselina eruková a její potenciální zdravotní riziko při vysoké expozici u dětí 

Kyselina eruková – jako přirozeně se vyskytující kontaminant v rostlinném oleji – nevyvolává u většiny spotřebitelů žádné znepokojení ohledně bezpečnosti, protože průměrná expoziční dávka je menší než polovina stanovené hladiny bezpečnosti. Ale může se jednat o dlouhotrvající zdravotní riziko pro děti až do věku deseti let, které konzumují vysoké dávky potravin obsahujících tuto látku. EFSA také zjistil, že hladiny kyseliny erukové nacházející se v krmivech pro zvířata mohou rovněž představovat zdravotní riziko pro děti.  

Kyselina eruková je mononenasycená omega-9 mastná kyselina, která je obsažena ve vysoce olejnatých semenech rostlin skupiny Brassicaceae (brukvovité), zvláště řepky a hořčice. Do potravního řetězce se dostává především používáním řepkového oleje v rámci průmyslového zpracování potravin a vařením v domácnosti v některých zemích. Je přítomná v pečivu, sladkém pečivu, kojenecké a dětské výživě a také v některých krmivech pro zvířata (např. řepková moučka).  

Ačkoliv přírodní formy řepky a hořčice obsahují vysoké hladiny kyseliny erukové (přes 40% celkových mastných kyselin), hladiny u řepky pěstované pro potravinářské účely jsou zpravidla pod 0,5%.  

V roce 1976 stanovila EU maximální limity pro kyselinu erukovou jako kontaminant v rostlinných olejích a tucích; a pro potraviny obsahující přidané rostlinné oleje a tuky jako přísadu. Také byly stanoveny 5x nižší specifické maximální limity pro kojeneckou a dětskou výživu než pro ostatní potraviny. EFSA byl požádán o nové zhodnocení rizika jako součásti nového přezkoumání těchto maximálních hodnot.  

Onemocnění srdce  

Testy na zvířatech ukazují, že konzumace olejů obsahujících kyselinu erukovou po určitý čas může vést k onemocnění srdce zvaném myokardiální lipidóza. Jde o dočasný a reverzibilní stav. Další potencionální účinky sledované u zvířat – včetně změn hmotnosti jater, ledvin a kosterního svalstva – se objevují u trochu vyšších dávek.  

Na základě těchto informací stanovili odborníci z Vědeckého panelu EFSA pro kontaminanty v potravním řetězci (Panel CONTAM) tolerovatelný denní příjem na 7 mg/kg živé hmotnosti za den.  

Vysoká konzumace u dětí  

Konzumace u průměrného konzumenta se pohybuje mezi 0,3 a 4,4 mg/kg živé hmotnosti za den napříč věkovými skupinami. Ale mezi konzumenty s vyšší expozicí patří právě kojenci a ostatní děti, které mohou být vystaveny dávce až do 7,4 mg/kg živé hmotnosti za den. Odborníci však současně poznamenávají, že se pravděpodobně toto riziko přehání s cílem vzít v úvahu všechna omezení v dostupných vědeckých informacích.  

Pro většinu spotřebitelů, zvláště pro batolata (1-2 roky stáří) a ostatní děti (3-10 let), jsou hlavními přispěvateli příjmu kyseliny erukové v dietě pečivo, sladké pečivo a sušenky. Pro kojence (0-12 měsíců) je hlavním zdrojem kojenecká výživa.  

Rizika u zvířat  

Odborné stanovisko Vědeckého panelu pro kontaminanty v potravním řetězci zahrnuje také rizika pro zdraví zvířat vyplývající z příjmu kyseliny erukové. U prasat pravděpodobně nepředstavují hladiny kyseliny erukové v krmivu žádné zdravotní riziko. Odborníci EFSA však tvrdí, že může existovat zdravotní riziko u drůbeže, ale současně poznamenávají, že použité metody výpočtu nadhodnocují celkový příjem. Riziko pro přežvýkavce (skot, ovce a další druhy), koně, ryby a králíky nemohlo být hodnoceno, protože příslušná data nejsou k dispozici.  

Vědecké hodnocení  

S cílem zaplnit informační mezery doporučil Vědecký panel další sběr dat týkajících se koncentrace kyseliny erukové ve zpracovaných potravinách jako jsou jemné pečivo a potraviny pro kojence a malé děti. Užitečné by měly být také informace o množství kyseliny erukové v produktech pocházejících ze zvířat (maso, mléko, vejce), které přešlo do produktů z krmiva zvířat. Nové studie toxicity by měly rovněž zvýšit porozumění účinkům na zdraví lidí a zvířat (se zaměřením na hospodářská zvířata a ryby).  

Vědecké stanovisko týkající se kyseliny erukové v krmivu a potravinách bylo publikováno v EFSA Journal dne 9. listopadu 2016.

Zdroj:  EFSA