Bezpečnost potravin

Vědecké pokyny pro předkládání dokumentace týkající se potravinářských enzymů

Vydáno: 2. 11. 2021
Autor: KM EFSA

Nová vodítka EFSA pro žadatele o schválení enzymů

Na žádost Evropské komise vypracoval EFSA aktualizované vědecké pokyny, které mají žadatelům pomoci při přípravě žádostí schválení potravinářských enzymů.

Tyto pokyny popisují vědecké údaje, které je třeba uvést v žádostech o povolení potravinářských enzymů a o rozšíření použití u stávajících povolení, v souladu s nařízením (ES) č. 1331/2008 a jeho prováděcími pravidly. Informace, které mají být v žádostech uvedeny, se týkají zdroje, výroby a vlastností potravinářského enzymu, toxikologických údajů, alergenicity a odhadu dietární expozice. Zdroj, výroba a vlastnosti potravinářského enzymu se nejprve posuzují pouze u enzymů mikrobiálního původu a následně u enzymů získaných z rostlin a u enzymů z živočišných zdrojů. Nakonec se údaje požadované pro toxikologii, alergenicitu a dietární expozici vztahují na všechny potravinářské enzymy nezávisle na zdroji. Na základě předložených údajů úřad EFSA posoudí bezpečnost potravinářských enzymů a dospěje k závěru, zda za navrhovaných podmínek použití představují riziko pro lidské zdraví.

Tato publikace je propojena s článkem v EFSA Supporting Publications.

Zdroj: EFSA