Bezpečnost potravin

Vědecká konference EFSA na světové výstavě EXPO 2015

Vydáno: 13. 3. 2015
Autor: ICBP

Cílem konference je prodiskutovat nové výzvy, příležitosti a možnosti v oblasti hodnocení rizik podporující politiku v oblasti bezpečnosti potravin.

Tématem světové výstavy EXPO 2015, která začne 1. května 2015v italském Miláně, je „Feeding the Planet, Energy for Life“ (Uživit planetu, energie pro život). Zaměřena tedy bude na otázky udržitelného rozvoje a budou vytvořeny podmínky pro prezentaci a srovnání tradičních a inovativních postupů při výrobě potravin.

EFSA zastávající nejvýznamnější roli v procesu hodnocení rizik v celé šíři potravinového řetězce (princip „From Farm to Fork“ –  z pole po vidličku) se této akce také zúčastní. V rámci své expozice uspořádá vědeckou konferenci, jíž se účastní více než 500 vědeckých pracovníků z více než 60 zemí, na kterou všechny zájemce srdečně zve.

„Shaping the Future of Food Safety, Together“
(Utváření budoucnosti bezpečnosti potravin – společně)
Milán, Itálie, 14. – 16. října 2015

Cílem konference je prodiskutovat nové výzvy, příležitosti a možnosti v oblasti hodnocení rizik podporující politiku v oblasti bezpečnosti potravin.

Bližší informace jsou k dispozici v odkazu speciálně vytvořeném pro vědeckou konferenci EFSA na světové výstavě EXPO 2015: www.efsaexpo2015.eu/ .

Na stránce http://www.efsaexpo2015.eu/ je již zveřejněn program konference.

V případě zájmu o účast v posterové sekci konference postupujte dle pokynů na výše uvedené webové stránce www.efsaexpo2015.eu, termín pro přihlášení je 3. dubna 2015.

Registrace účastníků probíhá online, otevřená je do 15. května 2015.


Příležitost pro mladé vědce

EFSA podporuje zapojení mladých vědeckých pracovníků, proto vybraným účastníkům pokryje náklady spojené s cestou a ubytováním na této konferenci. Tito mladí vědci však musejí splňovat následující podmínky:

–   jejich abstrakt musí být vybrán EFSA do posterové sekce konference,
–   v době konání konference nesmějí být starší 40 let,
–   musí být spojeni s veřejnou vědeckou nebo výzkumnou institucí, vysokou školou nebo univerzitou,
– musí mít dostatečné zkušenosti v oblastech, kterými se konference zabývá. 

EFSA plánuje vybrat 100 příspěvků, ¾ z členských států EU, ¼ ze států mimo EU.

I pro mladé vědce platí stejné podmínky pro přihlášení do posterové sekce – termín přihlášení je nejpozději 3. dubna 2015 prostřednictvím webové stránky www.efsaexpo2015.eu

Více informací pro mladé vědce naleznete v následujícím odkazu: www.efsaexpo2015.eu/young-researcher-initiative/ .