Bezpečnost potravin

Vědci poprvé přečetli genomy sršní obecné a asijské

Vydáno: 24. 4. 2023
Autor: Gate2Biotech

Foto: Newly sequenced hornet genomes could help explain invasion success (phys.org)

Informace portálu Gate2Biotech – Odborníci britské University College London nedávno jako první přečetli genomy dvou druhů sršní, sršně obecné (Vespa crabro) a sršně asijské (Vespa velutina). Následné analýzy těchto genomů, společně s genomem sršně mandarinské (Vespa mandarinia), který byl nedávno přečten jiným výzkumným týmem, odhalily zajímavé poznatky, které mohou souviset s úspěchem sršní v roli invazních druhů na různých místech planety. Výsledky výzkumu zveřejnil časopis Scientific Reports.

Sršně jsou největší ze sociálně žijících druhů vos. V ekosystémech zastávají významné ekologické role, především jako predátoři hmyzu. V oblastech původního výskytu přispívají k regulaci populací, které mohou dělat problémy, jako jsou mouchy, brouci, housenky nebo třeba jiné druhy vos. Takové vztahy jsou zásadní pro kondici ekosystémů, jak v přírodě, tak i na poli.

Sršně mají ale i svou temnou stránku. Všechny tři zmíněné druhy sršní s přečtenými genomy jsou v dnešní době velmi úspěšné i jako invazní druhy. Pronikly do nových oblastí, kde škodí a kde by v budoucnu mohly způsobovat rozsáhlé ekonomické ztráty. Souvisí to především s likvidací významných opylovačů, které se invazní sršně dopouštějí.

Výzkum přečtených genomů by mohl vědci nasměrovat k odpovědím na to, co stojí za invazním úspěchem sršní nebo jak si s jejich invazí přiměřeným způsobem poradit.

Autor: RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D.


Více informací naleznete zde: Newly sequenced hornet genomes could help explain invasion success (phys.org)

Zdroj článku: Gate2Biotech