Bezpečnost potravin

Ve čtvrtek si připomínáme Světový den boje proti vzteklině

Vydáno: 27. 9. 2017
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS ze dne 26. 9. 2017.Tak jako v předchozích letech, i letos si 28. září organizace odpovědné za zdraví lidí a zvířat v celém světě, mezi něž patří také Státní veterinární správa (SVS), připomenou „Světový den boje proti vzteklině“ (World Rabbies Day). V řadě zemí včetně ČR sice již vzteklina bezprostřední hrozbou není,
riziko opětovného zavlečení nákazy na naše území však stále existuje. Z tohoto důvodu i letos pokračuje monitoring, v jehož rámci jsou vyšetřována uhynulá volně žijící zvířata (zejména lišky), od začátku roku do konce srpna bylo vyšetřeno více než 2 500 zvířat.

Poslední případ vztekliny v ČR byl u pozemních obratlovců zaznamenán před více než 15 lety (duben 2002) u lišky. Co se týče domácích zvířat, byla posledním nakaženým zvířetem kočka v únoru 2001. Nákazu se podařilo v ČR prakticky vymýtit především díky programu orální vakcinace lišek proti vzteklině uskutečněnému v letech 1989 až 2009. Vzhledem k příznivé nákazové situaci v roce 2004 Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) uznala ČR za zemi prostou této nákazy a tento status trvá doposud. „Přesto jsou z preventivních důvodů v ČR stále vyšetřovány uhynulé a zastřelené lišky, případně další volně žijící zvířata. Vyšetřeno v posledních letech zpravidla bývá 2 000 až 3 000 kusů zvířat ročně,“ uvedl Zbyněk Semerád, ústřední ředitel SVS.

Při této příležitosti SVS připomíná, že všichni psi, lišky a jezevci držení v zajetí musí být ve stáří 3 až 6 měsíců očkováni a následně přeočkováni proti vzteklině. I nadále platí také povinnost předvést zvíře, které poranilo člověka, k vyšetření veterinárním lékařem 1. a 5. den po poranění. V loňském roce bylo v ČR klinicky vyšetřeno soukromými veterinárními lékaři více než 4 000 zvířat, která poranila člověka. Ani v jednom případě nebylo zjištěno, že by zvíře bylo nakažené. V roce 2015 byl diagnostikován jeden pozitivní případ vztekliny u netopýra nalezeného v pražských Riegrových sadech. Podobný případ se vyskytl v závěru letošního srpna v Polsku, poblíž hranic s Českou republikou. Vzteklina netopýrů je považována za specifickou variantu nákazy, proto jejím výskytem není dotčen status státu prostého vztekliny.

V některých evropských státech se vzteklina stále vyskytuje. Potíže s nákazou mají například v Rumunsku, kde představují velký problém toulaví psi. Z tohoto důvodu SVS opakovaně v posledních letech nabádala české turisty při cestování po této zemi k opatrnosti. Podobně SVS také důrazně varovala před dovozy psů neznámého původu z oblastí, kde se nákaza vyskytuje, do ČR. Případy vztekliny (zejména u lišek) bývají hlášeny také ze sousedního Polska. SVS proto nákazovou situaci stále pečlivě sleduje. Evropská komise  před časem představila svůj cíl vymýtit vzteklinu na celém území Evropské unie do roku 2030.

Vzteklina je virové onemocnění teplokrevných živočichů, včetně člověka, které napadá nervový systém a končí smrtí. K přenosu onemocnění dochází prostřednictvím infikovaných slin, nejčastěji v důsledku pokousání nakaženým zvířetem, případně kočičím škrábnutím. Inkubační doba kolísá od několika dnů až po několik měsíců. Propuknou-li příznaky onemocnění spočívající ve změnách chování, agresivitě či nekontrolovaných křečích, končí onemocnění vždy smrtí. Především v Africe a Asii umírají na vzteklinu stále desítky tisíc lidí ročně. Nejčastěji se jedná o děti pokousané nakaženým psem.  

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS