Bezpečnost potravin

Vážné podezření na výskyt obávané fytokaranténní bakterie Xylella fastidiosa v Česku

Vydáno: 29. 3. 2017
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 29. 3. 2017.

ÚKZÚZ informuje o vážném podezření na výskyt fytokaranténní bakterie Xylella fastidiosa na území České republiky. Bakterie napadá široké spektrum hostitelských rostlin, zejména ovocných a okrasných rostlin a révy vinné, přičemž působí velmi významné hospodářské škody. Jedná se v současnosti o nejzávažnější rostlinolékařský problém v Evropě.

V únoru 2017 upozornilo Španělsko ÚKZÚZ, který zastává roli národní organizace ochrany rostlin v České republice, na dodávku okrasných rostlin druhu vítod myrtolistý (Polygala myrtifolia), která pocházela ze španělské okrasné školky s podezřením na výskyt Xylella fastidiosa a byla dodána do ČR již v květnu 2016. Na základě následného šetření ÚKZÚZ zjistil, že španělská dodávka obsahovala celkem 56 rostlin vítodu, které byly dodány do 14 zahradnických center v sedmi městech ČR a 11 rostlin také do Slovenské republiky. Celkem 44 dodaných rostlin vítodu na území ČR bylo prodáno následně po dodání již v roce 2016 v maloprodeji soukromým osobám. Zachycena a laboratorně testována byla zatím jediná rostlina z původní dodávky, která je v tomto okamžiku ve stadiu vážného podezření na výskyt bakterie Xylella fastidiosa.

Vzhledem k závažnosti výskytu této bakterie platí v celé EU harmonizovaná a velmi přísná opatření, která jsou pro území ČR stanovena „Nařízením ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Xylella fastidiosa“, dostupným spolu s dalšími informacemi (seznamem  hostitelských rostlin) na webu ÚKZÚZ – Ochrana proti škodlivým organismům

Přestože dosud nejsou konečné výsledky laboratorních testů k dispozici, ÚKZÚZ považuje za důležité informovat veřejnost o riziku možného šíření bakterie Xylella fastidiosa na území ČR. Rostlinolékařská šetření nadále pokračují a o přijatých opatřeních budeme neprodleně informovat.

Rádi bychom touto formou požádali o pomoc při dohledání rostlin z původní španělské dodávky vítodu myrtolistého, a to především z důvodu, že se tato bakterie mohla již v roce 2016 rozšířit na okolní rostliny pěstované v zahradách a její příznaky napadení se mohou projevit i po delší době.

Prosíme proto naléhavě občany, kteří si v roce 2016 zakoupili rostliny druhu vítod myrtolistý v některém ze zahradnických center uvedených na připojené mapce, zda by se mohli ozvat na adresu kontaktní osoby ÚKZÚZ: Ing. Markéta Kaupe – telefon: +420 720 993 408, +420 235 010 322, email: marketa.kaupe@ukzuz.cz.  
Inspektoři ÚKZÚZ jsou připraveni tyto rostliny za úhradu odebrat a testovat na přítomnost bakterie Xylella fastidiosa.

Rovněž bychom chtěli varovat před nákupy ovocných a okrasných rostlin z neprověřených zdrojů.    

Ivana Kršková, PR

K závažnosti výskytu bakterie Xylella fastidiosa

Bakterie Xylella fastidiosa pochází pravděpodobně z amerického kontinentu a v Evropě se šíří od roku 2013, kdy byla poprvé zjištěna na olivovnících v Itálii. V Itálii bakterie zlikvidovala produkci oliv v oblasti Apulie a přes poměrně přísná eradikační opatření se v Itálii Xylella šíří dále, a výskyty byly potvrzeny také ve Francii, v Německu a ve Španělsku.

Tato bakterie napadá více než 200 druhů zejména ovocných a okrasných rostlin a révu vinnou, včetně značně rozšířených druhů, jako např. třešeň, broskvoň, hrušeň, jahodník, dub, vrba, fíkus, fuchsie a další. Hostitelskými rostlinami však jsou i běžně zemědělsky pěstované plodiny, jako vojtěška, slunečnice, jetel. Celkový seznam hostitelských rostlin bakterie lze najít na webu ÚKZÚZ . Napadené rostliny hynou v krátké době, běžná ochrana např. pomocí pesticidů neexistuje.  Rozšíření bakterie Xylella fastidiosa v ČR tak může mít velmi neblahý dopad i na volně rostoucí vegetaci a na soukromou a veřejnou zeleň např. v parcích a zahradách.
Pozn. bakterií Xylella fastidiosa není ohroženo zdraví lidí.

Zdroj:  ÚKZÚZ

Vítod myrtolistý, zdroj: Interent

Vítod myrtolistý, zdroj: Internet

Mapka s označením zahradnických center – klikněte pro zvětšení