Bezpečnost potravin

Varování před vysokými dávkami vitaminu B

Vydáno: 23. 9. 2005
Autor:

Výsledky výzkumu provedeného ve Švédsku nepotvrdily dřívější názor, že vitaminy skupiny B mají preventivní účinky proti srdečnímu záchvatu a mozkové mrtvici.

Výsledky výzkumu provedeného na Universitě v Tromso (Norsko), které byly prezentovány na konferenci Evropské společnosti pro kardiologii ve Stockholmu, ukazují na to, že vysoké dávky vitaminu B nesnižují riziko srdečního záchvatu a mozkové mrtvice a mohou být ve skutečnosti škodlivé. Ve tříleté studii, do které bylo zapojeno téměř 4000 pacientů, kteří prodělali v nedávné době srdeční záchvat, byl zjišťován účinek podávání samotného vitaminu B6 nebo samotné kyseliny listové, a dále účinek směsi těchto dvou látek. U osob, které dostávaly vitamin B6 nebo kyselinu listovou, nebyl zjištěn žádný rozdíl z hlediska opakování srdečního záchvatu oproti skupině, která dostávala placebo. U osob, kterým byla aplikována kombinovaná dávka (bitamin B6 + kyselina listová), se riziko zvýšilo o 20 %.

 

Daily telegraph (6. 9. 2005)