Bezpečnost potravin

Varování před současným příjmem glukosaminu a kumarinu

Vydáno: 28. 2. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

EFSA varuje před zvýšeným rizikem hemorhagie u osob, které přijímají současně protisrážlivý kumarin a glukosaminový suplement. EFSA neuznal za prokázaný účinek glukosaminu na kloubní chrupavku.

Panel pro dietní produkty, výživu a alergie (NDA) úřadu EFSA zpracoval stanovisko, v němž upozorňuje na riziko z užívání glukosaminu u pacientů, kteří užívají kumarinové léky proti srážení krve (především warfarin). Z více než 40 úřadů monitorujících léky byly získány zprávy o zvýšení doby sedimentace INR (International Normalised Ratio). Ve většině zjištěných případů byla změna srážlivosti bez symptomů, ale v některých případech se hemorhagie (zvýšená krvácivost) projevila na různých orgánech a v jednom případě došlo k přetrvávajícímu poškození mozku (PVS – persistent vegetative state).
Předvědčení o existenci interakce mezi glukosaminem a kumarinem je posíleno tím, že INR klesne na normální hodnotu po vysazení glukosaminu. Mechanismus zesilování antikoagulačního mechanismu zatím není znám. Také je k dispozici málo údajů o závislosti účinku na dávce, takže nelze stanovit bezpečnou dávku glukosaminu u pacientů.
Úřad EFSA nevydal kladné stanovisko k žádosti společnosti Béres Pharmaceuticals o schválení zdravotního tvrzení, že glukosamin u zdravé populace „přispívá k ochraně kloubní chrupavky vystavené nadměrnému pohybu nebo námaze a pomáhá zlepšit rozsah pohyblivosti kloubů“.
Tvrzení je doloženo dvěma studiemi na lidech, ale panel DNA výsledky obou studií nepovažuje za dostatečně průkazné. V prvním případě se jednalo o pacienty s akutní poruchou kolene, a tak výsledky nelze vztáhnout na obecnou populaci.
Ve druhé studii byl biomarkerem účinku metabolismus kolagenu typu II, ale NDA nepovažuje studii za správně vedenou, protože změna tohoto biomarkeru, k níž během 3 měsíců došlo, nemusí znamenat změny kolagenu typu II v kloubní chrupavce.
EU Food Law, 2011, č. 513, s. 8-9