Bezpečnost potravin

Varování před arsenem v půdě

Vydáno: 5. 12. 2004
Autor:

V ovoci a zelenině pěstované zahrádkáři v Leckwith v Cardiff (UK) byly zjištěny stopy olova a arsenu.

Obyvatelům Leckwith v Cardiff bylo městským výborem důrazně doporučeno, aby veškeré v místě pěstované ovoce a zeleninu důkladně omývali a loupali vzhledem k tomu, že v půdě byly zjištěny stopy arsenu a dalších chemikálií. V zelenině ze zahrádek v Leckwith bylo identifikováno olovo a arsen, a to v množství, které může při dlouhodobé konzumaci poškodit zdraví. Výbor označil své doporučení jako „standardní hygienickou radu“, obyvatelé jsou ale značně znepokojeni. Více informací na adrese

http://www.foodsafetytoday.com