Bezpečnost potravin

Varování FSA před arsenem z řas

Vydáno: 12. 8. 2004
Autor:

V mořských řasách hajiki bylo nalezeno nadměrné množství anorganického arsenu, který může způsobovat rakovinu.

Ve zprávě britské Food Standards Agency (FSA) je uvedeno varování před pravidelnou konzumací mořských řas hajiki s ohledem na skutečnost, že mohou být příčinou rakoviny. Průzkum byl prováděn na základě zprávy Kanadské potravinářské inspekce, která varovala před řasami hajiki obsahujícími arsen. FSA vyšetřil 31 vzorků pěti  druhů řas (arame, kombu, hijiki, nori a wakame), které byly nakoupeny v londýnských obchodech. Arsen byl zjištěn ve všech vzorcích, ale většinou v organické formě, o niž se předpokládá, že neznamená významné riziko pro zdraví. Arsen v anorganické formě, která může způsobovat rakovinu byl zjištěn v 9 vzorcích řas hajiki.
EU Food Law, 2004, č.  177, s. 12