Bezpečnost potravin

Vánoční kvalitu ohlídáme

Vydáno: 7. 12. 2012
Autor: MZe

Tisková zpráva MZe ze dne 7. 12. 2012.

Předvánoční období je tradičně spojené s vánočními trhy, které stejně jako například na jaře ty velikonoční, lákají charakteristickým sortimentem, potravinami a občerstvením. Mezi poctivými obchodníky se však objevují i ti, kteří chtějí zvýšeného zájmu zákazníků využít a prodávají nekvalitní zboží.

„Abychom ochránili spotřebitele před nekvalitními a neprověřenými potravinami, dal jsem pracovníkům Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy pokyn, aby na trzích i v obchodech zintenzivnili kontroly. Budou proto sledovat nejen, jestli zákazníky nešidí prodejci kaprů, ale ve větší míře se zaměří i na ostatní obchodníky,“řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Pracovníci Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a Státní veterinární správy (SVS) se objevují zejména na místech, kde očekávají problémy. Kontroly zaměřené na prodej potravin, které letos v řadě případů odhalily špatně označené nebo prošlé zboží, mají přimět obchodníky k lepšímu hlídání kvality potravin. Velikonoční a vánoční trhy jsou specifické, protože jsou oblíbeným místem nejen nákupů, ale i místem, kam lidé chodí načerpat atmosféru a ochutnat pokrmy typické pro tento čas.

V roce 2011 zkontrolovala SZPI 175 trhů, převážně farmářských. Celkem bylo při 1 465 inspekcích kontrolováno více než 3 500 povinností a prověřeno bylo 1 373 stánkařů, někteří i opakovaně. Nejčastějším problémem bylo nedodržování hygienických požadavků a špatné označování potravin. Pod veterinárním dozorem je v ČR 195 tržišť. V loňském roce bylo zkontrolováno 146 tržišť při 465 kontrolách. Pokud jde o prodej ryb, bylo v roce 2011 zaregistrováno 1 940 prodejních míst se sezonním prodejem ryb. Při 582 kontrolách nebyly zjištěny závažnější nedostatky. Inspektoři krajských veterinárních správ kontrolují například, zda mají kádě s rybami dostatečný přívod, odtok a okysličování vody. Zajímají se o původ ryb, protože chov musí být pod veterinárním dozorem, a posuzují například odborný způsob zabíjení ryb předepsaným způsobem.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe

Zdroj:  eAGRI