Bezpečnost potravin

Vaječný žloutek a bezpečnost potravin

Vydáno: 9. 3. 2005
Autor:

Normální sušený vaječný žloutek je přirozenou a účinnou složkou krmiv a může se použít pro likvidaci patogenů místo antibiotik.

Na univerzitě v Gulephu objevili nový postup likvidace patogenů na potravinách  pomocí rychlého, levného a  účinného prostředku – vaječného žloutku. Sušený vaječný žloutek přidaný do krmiv pro drůbež  eliminuje bakteriální patogeny, jako jsou salmonely a E. coli O157:H7.
Výzkumníci zjistili, že neimunizovaný sušený vaječný žloutek přidávaný do krmiva pro drůbež po dobu jednoho týdne vyloučil bakteriální patogeny (salmonely, kampylobakter a E. coli O157:H7) způsobující onemocnění z potravin. Jedná se o bakterie, které se často vyskytují ve střevě a mohou být přeneseny na lidi konzumující kontaminované drůbeží výrobky. Sušený vaječný žloutek slouží jako prevence i proti dalším organizmům v kolonizovaném střevním traktu.  Hlavní složkou vaječného žloutku jsou tzv. granulované proteiny, které se po přijetí práškového žloutku dělí na menší proteinové složky – peptidy, vážící bakterie z kuřecího střeva; peptidy mohou i podpořit imunitní systém.
Drůbežářský průmysl hledá řešení pro likvidaci nemocí bez aplikace antibiotik. Podle odborníků jsou výsledky pokusů provedených v rámci dvouletého zkoumání vždy stejné a zdá se, že sušený vaječný žloutek by mohl být řešením problému bezpečnosti potravin  a prevence nemocí z potravin (z drůbežích výrobků). Výzkumníci uvádějí, že dalším krokem je aplikace výsledků polních pokusů a nových technologií do odvětví drůbežářství.

Wrld Poult., 20, 2004, č. 8, s. 6