Bezpečnost potravin

V USA schválena geneticky upravená prasata

Vydáno: 1. 2. 2021
Autor: BIOTRIN

Informace organizace BIOTRIN

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (angl. Food and Drug Administration, FDA) schválil svého druhu první cílenou genetickou změnu (angl. intentional genomic alteration, IGA) u linie domácích prasat označovaných GalSafe. Geneticky modifikovaná (GM) prasata mohou být využita v potravinářství nebo při výrobě humánních terapeutik. Jedná se o vůbec první schválení živočišného biotechnologického produktu pro zmíněné aplikace.

Cílem genomové úpravy u prasat GalSafe je eliminace cukru alfa-gal, který se nachází zejména v hovězím, vepřovém a jehněčím mase. Tento cukr může vyvolat prudkou imunitní reakci u osob trpících alfa-gal syndromem (AGS), tzv. alergií na červené maso. Konzumace masa GM prasat by tak nepředstavovala riziko pro osoby trpící AGS, zároveň lze prasata použít jako zdroj lékařských produktů (např. heparinu, léku na ředění krve) bez detekovatelného cukru alfa-gal.

Výhledově by mohly být využívány i tkáně a orgány GalSafe prasat u pacientů léčených xenotransplantáty (transplantace orgánů, tkání, kmenových buněk apod. mezi druhy), které jsou často odmítány imunitou pacienta pravděpodobně i z důvodu přítomnosti cukru alfa-gal.

Před samotným schválením byla GM prasata podrobena rozsáhlému hodnocení bezpečnosti; FDA vyhodnotil jejich použití v potravinářství i k biomedicínským účelům jako bezpečné. Jedním z hlavních bodů hodnocení bylo i sledování mezigeneračního přenosu, při němž bylo potvrzeno, že ani u dalších generací GM prasat neexistovala detekovatelná hladina cukru alfa-gal. Dále byl analyzován potenciální dopad, který by schválení IGA u prasat GalSafe mělo na životní prostředí v USA s výsledkem, že není větší než u běžně chovaných prasat.

Podmínky, za nichž budou prasata GalSafe chována, jsou mnohem přísnější a důsledněji kontrolované než podmínky pro konvenční chovy. FDA hodnotil mimo jiné i rizika související se vznikem bakteriálních kmenů rezistentních vůči antimikrobiálním látkám u GalSafe prasat. Závěrem bylo, že riziko je samo o sobě nízké a je ještě více zmírněno i malým počtem GM prasat vstupujících do oběhu.

Tento milník ve vědeckých inovacích, jak schválení označil tehdejší šéf FDA Stephen M. Hahn, je součástí mise FDA v oblasti veřejného zdraví. Dlouhodobým cílem FDA je podpora inovativních živočišných biotechnologických produktů, které jsou bezpečné pro zvířata i lidi a dosahují cílených požadovaných výsledků.

 

Zdroje:

 

Zdroj článku: BIOTRIN