Bezpečnost potravin

V tuto dobu je potřeba věnovat pozornost mšicím

Vydáno: 25. 5. 2020
Autor: ÚKZÚZ

ÚKZÚZ upozorňuje pěstitele na zvýšený nálet mšic.

Upozorňujeme pěstitele na zvýšený nálet mšic do porostů kulturních rostlin, kterému nahrává i aktuální předpověď počasí. ÚKZÚZ zaznamenal při pravidelném sledování letových aktivit mšic jejich silný výskyt zejména na jabloních a slivoních. Pěstitelům sadbových brambor doporučujeme sledovat porosty již od vzejití.

Z aktuálních dat letových aktivit hospodářky významných druhů mšic vyplývá zatím menší ohrožení v obilninách, kde  jsou zjištěny slabé výskyty mšice střemchové a kyjatky osenní. Ovšem v cukrovce a máku, lze pozorovat tvorbu kolonií mšice makové. Rozsáhlé kolonie je možné zaznamenat také u mšice zelné v řepce ozimé.

Silný výskyt především mšic rodu Dysaphis je zjištěn na jabloních. Na slivoních kulminuje výskyt mšice slívové, která nyní migruje na letní hostitele (mimo jiné na slunečnici roční). Na meruňce byl zaznamenán výskyt mšice kyprejové a na jehličnanech jsou časté silné výskyty medovnic či mšice smrkové. V sacích pastech je nadprůměrný záchyt korovnic.

Riziko škodlivých výskytů mšic roste i na zeleninách. Na celeru byly zjištěny okřídlené samičky mšice bršlicové s potomstvem.

Pěstitelům sadbových brambor doporučujeme, aby svým porostům věnovali pozornost hned po vzejití. Nálet mšic do Lambersových misek (uložených do porostů ještě před vzejitím) je nyní mimořádně silný, hlavně u druhů z rodu Aphis, ale početné jsou i odchyty mšice slívové a mšice broskvoňové. Vzhledem k předpovědi počasí je možné očekávat další nárůst přeletů mšic.

Aktuální informace k letové aktivitě mšic na webu ÚKZÚZ. 

 

Zdroj: ÚKZÚZ