Bezpečnost potravin

V trávicím ústrojí nalezeny stopy GM DNA

Vydáno: 24. 1. 2004
Autor:

Výsledky výzkumu prováděného na univerzitě v Newcastlu naznačují, že DNA z GM plodin může za jistých podmínek přežívat v tenkém střevu. Zdravotní riziko je ale podle autorů "vysoce nepravděpodobné."

Neustávající odpor proti geneticky modifikovaným plodinám na celém světě získal další podporu v podobě výsledků výzkumu prováděného na univerzitě v Newcastlu, které naznačují, že cizí DNA může za určitých podmínek u člověka přežívat v tenkém střevu. Zařazení GM plodin do lidské výživy rozvířilo zájem o možný přenos transgenů z GM rostlin do intestinální mikroflóry a enterocytů. Otázka perzistence DNA ze stravy s GM plodinami v humánním intestinálním traktu ale zůstávala dosud neprobádanou oblastí. Výzkumníci z univerzity v Newcastlu proto studovali možnosti přežití transgenu epsps z GM sóji v tenkém střevu ileostomiků s vývodem. Bylo zjištěno, že DNA může v tenkém střevu přežívat, a že může docházet k nízkofrekvenčnímu přenosu genových fragmentů do střevní mikroflóry. Výzkum ale rovněž prokázal, že celé geny se v mikroflóře nevyskytovaly a že je nepravděpodobné, že by docházelo k přenosu DNA do buněk střevního epitelu, takže riziko poškození zdraví je „vysoce nepravděpodobné“. Ve zprávě, která byla publikována v lednovém čísle časopisu Nature Biotechnology se uvádí, že zatímco rostlinná DNA byla nalezena v tenkém střevu ileostomiků, v tlustém střevu pacientů, kteří tento chirurgický zákrok nepodstoupili nebylo přežití DNA zaznamenáno. K nízkofrekvenčnímu přenosu genů z DNA do střevní mikroflóry došlo u tří ze sedmi sledovaných ileostomiků. Autoři studie konstatují, že „je vysoce nepravděpodobné, že by transfer genů, zjištěný při tomto výzkumu mohl změnit gastrointestinální funkce nebo znamenat riziko pro lidské zdraví, nicméně zjištěné přežívání transgenní DNA z GM rostlin během průchodu tenkým střevem by mělo být bráno v potaz při budoucím posuzování bezpečnosti GM potravin.“
http://www.nutraingredients.com