Bezpečnost potravin

V rusech domácích objevili nové antimikrobiální peptidy

Vydáno: 4. 1. 2021
Autor: Gate2Biotech

Gate2Biotech informuje o výzkumu španělského institutu The Institute for Integrative Systems Biology.

Badatelé španělského institutu The Institute for Integrative Systems Biology prozkoumali rusy domácí (Blattella germanica) a objevili u nich novou rodinu genů pro antimikrobiální peptidy, které nazvali blattelliciny.

Kredit: Lmbuga / Wikimedia Commons.Jejich výzkum by měl přispět k pochopení životní strategie těchto odolných švábů, kteří obvykle žijí v hodně špinavém prostředí. Tam se musejí bránit proti řadě bakteriálních i houbových patogenů, včetně těch, s nimiž se střetnou díky jinak prospěšným symbiotickým organismům ve svém těle.

Jak uvádí vedoucí výzkumu Francisco J. Silva, rus domácí je jedním z nejvíce úspěšných druhů švábů, který často žije s lidmi přímo v jejich obydlích. Jedním z faktorů, které přispívají k jejich úspěchu, je i zvýšený počet genů pro antimikrobiální proteiny. Díky nim se švábi mohou snadněji vypořádávat s patogeny.

Detailní funkce nově objevených blattellicinů zatím není známá. Objevitelé spekulují, že by mohlo jít o antimikrobiální peptidy se zvýšenou účinností. Nebo by prý mohly ovlivňovat tvorbu pórů v membráně symbiontů, jimiž proudí metabolity do těla švába.

Teď je každopádně jasné, že blattelliciny jsou odvozené od atacinů, což jsou rovněž antimikrobiální proteiny, a že se podílejí na obraně švábů proti patogenům. My bychom toho mohli využít a blattelliciny pořádně prostudovat. Nové zbraně proti patogenům se jistě budou hodit.

Autor: RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D.

Více informací naleznete zde: https://phys.org/news/2020-12-gene-family-antimicrobial-proteins-german.html

 

Zdroj: Gate2Biotech