Bezpečnost potravin

V pražských provozovnách stravovacích služeb v lednu nalezeno 28 závažnějších pochybení

Vydáno: 22. 2. 2023
Autor: HSHMP

Pravidelná informace Hygienické stanice hlavního města Prahy

Při kontrolách provozoven poskytujících stravovací služby v lednu 2023 odborní zaměstnanci Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) uložili za závažnější pochybení 28 finančních sankcí v celkové částce 166 000,- Kč. HSHMP v lednu provedla 167 kontrol. 

Díky pravidelným kontrolám hygieniků se tak v praxi daří v pražských provozovnách odhalovat závady, které by mohly vést například ke kontaminaci připravované stravy a tím k ohrožení zdraví konzumentů. V lednu v jednom z podniků například hygienici viděli olupující se malbu v přípravně stravy, v jiném zase rozbité a znečištěné chladicí zařízení pro skladování potravin, zařízení navíc mělo silnou námrazu, což svědčí o nedostatečné péči ze strany provozovatele. Hygienici nenechali bez povšimnutí ani znečištěný sporák pro přípravu teplých pokrmů či silně znečištěnou fritézu s přepálenými zbytky potravin v dalších provozovnách. O zodpovědném přístupu nesvědčila ani znečištěná podlaha mezi zařizovacími předměty v kuchyni v dalším kontrolovaném podniku. 


Zdroj: HSHMP

Díky všímavosti hostů a jejich následnému nahlášení podezřelých praktik v podnicích stravovacích služeb HSHMP v lednu vykonala 17 kontrol. Převážně se jednalo o podněty týkající se nedostatečné provozní hygieny. V 10 případech v lednu současně hygienici provedli 10 kontrol poté, co konzumenti nahlásili po požití pokrmu zdravotní obtíže, ve 4 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný. 

V lednu patřily mezi nejčastější zjišťovaná pochybení nedostatky v následující oblastech: 

obecných požadavcích na potravinářské provozy;
provozní hygieně;
ochraně potravin a pokrmů před kontaminací;
označování rozpracovaných pokrmů;
skladování potravin.

Zdroj: HSHMP

Stručná statistická tabulka s počty kontrol, výšemi sankcí – jednotlivá období roku 2023
Zdroj dat: HSHMP
 

Vybrané fotografie z konkrétních kontrol HSHMP za leden 2022

Foto č. 1 – nedostatky ve stavebně technickém stavu provozovny – olupující se malba v přípravně

Foto č. 2 – nedostatky v provozní hygieně – znečištěná podlaha mezi zařizovacími předměty v kuchyni
Foto č. 3 – nedostatky v provozní hygieně zařizovacích předmětů – znečištěný sporák pro přípravu teplých pokrmů
Foto č. 4 – nedostatky v provozní hygieně – silně znečištěná fritéza s přepálenými zbytky potravin
Foto č. 5 – nedostatky v provozní hygieně – rozbité a znečištěné chladící zařízení pro skladování potravin
Foto č. 6 – nedostatky v provozní hygieně – znečištěné mrazící zařízení se silnou námrazou
 
Přehled HSHMP v lednu 2023 kontrolovaných provozoven

 

V Praze 22. 2. 2023
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání HSHMP

Zdroj: HSHMP