Bezpečnost potravin

V německých vejcích zjištěn dioxin

Vydáno: 21. 1. 2005
Autor:

V některých oblastech Německa byla ve vejcích pocházejících z chovu slepic s volným výběhem zjištěna zvýšená hladina dioxinu, způsobená zřejmě pohybem slepic v místech, kde byla půda kontaminovaná chemikáliemi. Není však důvod k panice.

Podle zprávy BBC byla v Německu v několika regionech zjištěna ve vejcích  pocházejících z chovu slepic s volným výběhem zvýšená hladina dioxinu, způsobená zřejmě pohybem slepic v místech, kde byla půda kontaminovaná chemikáliemi. Organická vejce z podobných chovů jsou, podle výsledků kontrol provedených v některých zemích, mnohem častěji kontaminovaná než vejce z klecových chovů.  V Dolním Sasku bylo kupř. vyšší množství dioxinu, než je limit EU, zjištěno v průběhu posledních dvou let u 28 % všech vajec z chovů s volným výběhem slepic. Národní asociace spotřebitelských poradních center požaduje stažení všech vajec s vyšší hladinou dioxinu z trhu. Současně ale zdůrazňuje, že není žádný důvod k panice a žádné akutní zdravotní nebezpečí naprosto nehrozí. Více informací na adrese  

http://www.foodsafetytoday.com