Bezpečnost potravin

V Národním zemědělském muzeu Praha se konal 6. ročník akce „Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?“

Vydáno: 7. 10. 2021
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe

Akce pro rodiny s dětmi se konala v pátek 1. a v sobotu 2. října ve velkém sále NZM.

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem Praha a Českou zemědělskou univerzitou pořádaly ve dnech 1. a 2. října již 6. ročník akce pro rodiny s dětmi „Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?“.

Tato akce pro rodiny s dětmi, zaměřená na původ potravin, zdravou výživu a správné zacházení s potravinami se těší dlouhodobě zájmu veřejnosti. Letošní ročník byl z důvodu protiepidemických opatření trochu odlišný, regulovaný a i návštěvnost byla snížena, aby se u jednotlivých stanovišť netvořily fronty a mezi soutěžícími byly dostatečné rozestupy. V průběhu dvou dní přišlo soutěžit asi 400 dětí, které za splnění úkolů získaly diplom a malý dárek.

Na samém startu soutěže děti obdržely hrací kartu a dále pokračovaly na 10 tematicky zaměřených stanovišť, kde plnily různorodé úkoly a získávaly tak do hrací karty otisky razítek.

Cílem testů na jednotlivých stanovištích bylo děti postupně seznámit s užitkovými rostlinami, které v České republice pěstujeme, se zvířaty, které chováme, a naučit děti poznat původ jednotlivých potravin. Na stanovišti „Jdu na nákup“ se děti dozvěděly, čeho si mají při nakupování a výběru potravin všímat a jak nakoupit kvalitní a nezávadné potraviny.

Na dalších stanovištích děti určovaly, které potraviny musí skladovat v lednici, aby se nekazily, a které si musí před jídlem důkladně omýt. Děti také předváděly, jak si myjí své ruce a vyjmenovávaly situace, kdy je důležité si ruce umýt. Na stanovišti „Co se musí vařit?“ děti určovaly, které potraviny se musí důkladně provařit, aby byly zdravotně nezávadné a na „Pitném režimu“ vybíraly, které tekutiny jsou pro ně na pití nejvhodnější a kolik jich mají za den vypít.

Pro fungování našeho těla je důležité i správné trávení přijatých pokrmů, děti se učily, které potraviny jsou důležité pro dobré trávení a pomáhají zdraví našeho zažívacího ústrojí. Na posledním stanovišti si děti ověřovaly svou znalost zdravých a výživných potravin a povídaly si s lektory o důležitosti pohybu a sportování.

Jednotlivá témata soutěžních stanovišť vychází z výukových programů pro základní školy „Jíme zdravě a s chutí“ a „Výživa ve výchově ke zdraví“, které jsou veřejnosti přístupné na webových stránkách www.viscojis.cz/teens.   

Po celou dobu akce se konaly krátké hudební vstupy umělecké dvojice „Vanda a Standa“, která měla pro děti připravené písničky a scénky zaměřené na zdravou výživu, správnou hygienu a bezpečné zacházení s potravinami.

Pro dospělé návštěvníky (ale i pro děti) byly po celou dobu konání akce k dispozici zdarma publikace Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství tematicky zaměřené na výživu, správné zacházení s potravinami a bezpečnost potravin, včetně výukových materiálů – pracovních sešitů a učebnic pro žáky prvního i druhého stupně základních škol.  

Celá dvoudenní akce „Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?“ byla návštěvníky velmi kladně hodnocena. Rodiče a pedagogové oceňovali především tematické zaměření soutěže a to, že se děti dozvěděly více o zdravé výživě, hygieně rukou, bezpečném zacházení s potravinami a důležitosti pohybu hravou a nenásilnou formou.

Fotografie z akce: