Bezpečnost potravin

V loňském roce pět, letos šest misí

Vydáno: 6. 2. 2013
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 5. 2. 2013.

Každý rok na základě plánu kontrol vysílá Potravinový a veterinární úřad (FVO – Food and Veterinary Office), který spadá pod Evropskou komisi, své inspektory do jednotlivých členských zemí EU. Tyto mise se mají přesvědčit, jak funguje veterinární dozor v zemích EU, a mají za úkol navrhnout nápravná opatření v případě zjištění jakýchkoli nedostatků. Náš systém státního veterinárního dozoru byl dosud vždy shledán jako důvěryhodný a bylo tomu tak i v uplynulém roce 2012.
Loňských pět misí bylo zaměřeno na bezpečnost potravin, zejména masa, mléka a jejich produktů, na kontrolu laboratoří (slintavka, kulhavka), na Národní program tlumení výskytu salmonely, na identifikaci a řízení rizik v oblasti krmiv a na zabezpečení bezpečnosti potravin (mikrobiologická kritéria). Ve všech případech jsme byli hodnoceni dobře a v žádném případě nebyly zjištěny závady takového charakteru, které by vedly k omezení naší republiky jak v rámci intrakomunitárního trhu, tak ani z hlediska vývozu do třetích zemí.
V letošním roce očekáváme v ČR šest misí, které by se měly věnovat problémům nákaz z hlediska globálního (geografického), systému auditů, kontrolám dovozů, zdraví zvířat, pokud jde o produkty akvakultury, rybím produktům a nebezpečím, která vyplývají z aktuálních výsledků analýzy možných rizik.
Z těchto témat vyplývá, že kontroly z FVO půjdou letos zase o krok dále. Rutinní systém veterinárního dozoru se ukazuje jako účinný, pokud jde o zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu, ale posouvá se dál, a to směrem k prevenci, tj. předcházení problémům. V tomto ohledu je na tom ČR velmi dobře, neboť důraz na prevenci je vůdčí ideou našeho státního veterinárního dozoru.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj: SVS ČR