Bezpečnost potravin

V hotelu s výskytem zdravotních potíží u ubytovaných hostů předběžně potvrzen výskyt salmonely

Vydáno: 14. 6. 2023
Autor: HSHMP

Foto: Shutterstock

Tisková informace Hygienické stanice hlavního města Prahy – Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se stále zabývá šetřením případu v pražském hotelu v Bečvářově ulici v Praze 10, kde byly 6. června hlášeny zažívací potíže u několika ubytovaných hostů. Na místě hosty ošetřovala Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy (ZZSHMP). Pět osob záchranáři dopravili k dalšímu ošetření do lůžkového zdravotnického zařízení. Obtížemi postižení hosté pocházeli nejen z ČR, ale také z Německa, Maďarska, Slovenska, Polska a Řecka.

Dosavadním epidemiologickým šetřením HSHMP bylo zjištěno, že onemocnělo 26  osob: u 17 z nich byla potvrzena Salmonella enteriditis (laboratorní potvrzení u některých pacientů v ČR, u některých v zahraničí). Informace o cizincích, diagnostikovaných v ČR, jsou předávány cestou Ministerstva zahraničních věcí zdravotnickým autoritám příslušných států.

Epidemiologickým šetřením bylo prokázáno, že všichni nemocní v hotelu konzumovali snídaňový bufet.

HSHMP provedla důkladnou kontrolu stravovacího provozu včetně odběru vzorků používaných potravin a pokrmů. Laboratorní rozbor potvrdil salmonelu v 7 hodnocených vzorcích.

Salmonella enteriditis byla dále prokázána u 2 členů personálu, kteří neudávali žádné zdravotní potíže. Tito zaměstnanci byli odesláni k ošetřujícímu lékaři a vyřazeni z pracovního procesu.

HSHMP zaslala pozitivní nálezy od nemocných a z potravin k další typizaci do Národní referenční laboratoře pro salmonely.

Šetření daného případu ze strany HSHMP dále pokračuje.

V Praze 14. června 2023
Hygienická stanice hlavního města Prahy

Zdroj: HSHMP