Bezpečnost potravin

V EU byly povoleny nové GMO pro dovoz a zpracování

Vydáno: 15. 5. 2015
Autor: BIOTRIN, MŽP

Evropská komise vydala sérii rozhodnutí o povolení nových GM plodin pro dovoz a zpracování.

Krátce po zveřejnění návrhu předpisu, který by umožnil národní zákazy používání GM potravin a krmiv (viz článek Biotrinu z minulého týdne), vydala Evropská komise sérii rozhodnutí o povolení nových GM plodin pro dovoz a zpracování. Některé žádosti čekaly na konečné rozhodnutí Komise více než rok. Evropská komise rozhoduje v případech, kdy ve výborech členských států není při hlasování dosaženo kvalifikované většiny pro schválení ani pro zamítnutí (viz předchozí články Biotrinu v sekci Legislativa a politika).

Z hlediska vývoje zemědělských biotechnologií a jejich vnímání veřejností mají zásadní význam nové typy GM sóji s přínosem pro spotřebitele (podrobněji o jejich vlastnostech viz např. článek Biotrinu z 15.7.2014), pro pěstitelské státy je důležitá kukuřice odolná proti suchu.

Kromě zemědělských plodin byly schváleny i dvě modifikace karafiátu se změněnou (tmavě fialovou) barvou květu – do Evropy budou dováženy pouze řezané květy. V případech okrasných rostlin musí být v rámci schvalovacího řízení ještě vydáno povolení v tom státě EU, kde byla žádost podána.

Přehled GMO schválených pro uvádění do oběhu v EU dne 24. dubna 2015:

 • Kukuřice MON 87460, s obchodním názvem Genuity Droughtgard™ (Monsanto), odolná k suchu
 • Kukuřice NK603, tolerantní k herbicidu – obnova povolení
 • Kukuřice T25, tolerantní k herbicidu – obnova povolení
 • Sója MON 87769, s obchodním názvem SoymegaTM (Monsanto), olej obsahuje prekurzor zdraví prospěšných nenasycených omega3 mastných kyselin EPA a DHA
 • Sója MON 87705, s obchodním názvem Vistive® Gold (Monsanto), olej s nižším obsahem nasycených mastných kyselin a vyšším obsahem kyseliny olejové  – lepší stabilita, použití v potravinářství i průmyslu
 • Sója 305423 s obchodním názvem Plenish™  (Pioneer), olej s nižším obsahem nasycených mastných kyselin a vyšším obsahem kyseliny olejové  – lepší stabilita, použití v potravinářství i průmyslu
 • Sója BPS-CV127-9, tolerantní k herbicidu
 • Sója MON87708 tolerantní k herbicidu
 • Řepka MON 88302, tolerantní k herbicidu
 • Řepka GT73, tolerantní k herbicidu – obnova povolení
 • Bavlník MON 15985, rezistentní ke hmyzím škůdcům – obnova povolení
 • Bavlník MON 88913, tolerantní k herbicidu
 • Bavlník MON 531, rezistentní ke škůdcům – obnova povolení
 • Bavlník GHB614xLLCotton25, tolerantní ke dvěma herbicidům
 • Bavlník T304-40 s kombinací tolerance k herbicidu a rezistence ke hmyzím škůdcům
 • Bavlník MON 1445, tolerantní k herbicidu – obnova povolení
 • Bavlník MON531xMON1445, s kombinací tolerance k herbicidu a rezistence ke hmyzím škůdcům – obnova povolení
 • Karafiát linie 25958 s obchodním názvem Moonberry™,  se změněnou barvou květu – dovoz řezaných květů
 • Karafiát linie 26407 s obchodním názvem Moonvelvet™, se změněnou barvou květu – dovoz řezaných květů

 

Další informace lze nalézt na následujících odkazech:

Prováděcí rozhodnutí Komise v Úředním věstníku – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:L:2015:112:TOC

Tiskové prohlášení EK – http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4843_en.htm

EuropaBio – http://www.europabio.org/pressrelease-commission-approves-gm-products-for-import

Frakce „Zelených“ v Evropském parlamentu – http://www.greens-efa.eu/gmo-approvals-13878.html

 

 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí
           BIOTRIN