Bezpečnost potravin

Uznání účinku katecholaminů včetně L-tyrosinu jako neuropřenašečů

Vydáno: 1. 8. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Stanoviska úřadu EFSA uznávají tvrzení, že L-tyrosin přispívá k normální syntéze dopaminu, ale k takové normální syntéze stačí i vyvážená strava bohatá na bílkoviny.

Panel NDA úřadu EFSA se ve stanovisku zveřejněném 30. 6. 2011 (EFSA-Q-2008-1227 , EFSA-Q-2008-2408 , EFSA-Q-2008-2661 , EFSA-Q-2008-2662 , EFSA-Q-2008-2663) vyjádřil k žádostem o uznání tvrzení týkajících se souvislosti mezi L-tyrosinem a jeho významem pro normální syntézu katecholaminů, pro zvýšení schopnosti soustředění a pro normální funkci svalstva.
K obdobnému tématu – na žádost společnosti Vitabiotics – se úřad EFSA vyjádřil ve stanovisku publikovaném 20. 7. 2001 (EFSA-Q-2011-00319).
V tomto druhém případě se jednalo o tvrzení „L-tyrosine přispívá k normální syntéze dopaminu“.

Ve stanoviscích se uvádí, že tvrzení „L-tyrosine přispívá k normální syntéze katecholaminů/dopaminu“ požadované podle čl. 13 nařízení 1924/2006/ES, lze považovat za vědecky podložené. Nepochybnou skutečností je, že L-tyrozin je výchozím bodem pro tvorbu katecholaminů (včetně dopaminu) a normální syntézu katecholaminů lze považovat za příznivý fyziologický účinek. Bylo uznáno, že L-tyrosin je v žádosti dostatečně charakterizován. Tvrzení se mají vztahovat na běžnou populaci.
Avšak není zřejmé, zda suplementace touto aminokyselinou je v případě evropské populace tak potřebná, aby se účinek této aminokyseliny mohl projevit. V případě dostatečného příjmu bílkovin v běžné vyvážené stravě je obsaženo dostatečné množství L-tyrosinu, aby docházelo k normální syntéze dopaminu. Z toho důvodu by použití navrhovaného tvrzení mělo být alespoň vázáno na to, že potravina, na níž bude uvedeno, bude splňovat požadavky na nutriční tvrzení „zdroj bílkovin“ podle nařízení 1924/2006/ES.

Pokud jde o tvrzení „zvyšuje schopnost soustředění“ (incerase attention) a „přispívá k normální funkci svalstva“, bylo uznáno, že by se jednalo o příznivé fyziologické účinky, avšak podle průvodních dokumentů, není podle vyjádření panelu NDA zjištěna nepochybná příčinná souvislost s tyrosinem.

EU Food Law, 2011, č. 494

Poznámka.
Katecholaminy (společný název pro dopamin, noradrenali a adrenalin) jsou hormony produkované především v nadledvinkách a fungují jako neuropřenašeče v sympatické části vegetativního nervového systému (ten zrychluje srdeční činnost). Zajišťují spojení mezi neuronem a efektorovou tkání. Mají zásadní vliv na činnost mozku i svalstva.
Z chemického hlediska se jedná o alkylaminoderiváty o-dihydroxybenzenu, které jsou syntetizovány z tyrosinu, který se hydroxyluje tyrosinhydoxylázou na L-DOPA (dihydroxyfenylalanin). Následuje dekarboxylace enzymem DOPA-dekarboxylázou na dopamin, a ten se hydroxyluje dopamin-β-hydroxylázou za vzniku noradrenalinu. Nakonec metylací noradrenalinu pomocí fenyletanolamin-N-metyltransferázy (PNMT) vzniká adrenalin.