Bezpečnost potravin

Uzeniny obsahují podle zjištění FSA příliš mnoho soli

Vydáno: 10. 9. 2003
Autor:

Podle výsledků šetření FSA se obsah soli v uzeninách od posledního sledování v roce 1991 zvýšil z 2,2 g na porci na 2,4 g.

Britský Úřad pro potravinové standardy (FSA) zveřejnil nejnovější výsledky šetření, týkajícího se obsahu soli v uzeninách. Příliš mnoho soli ve stravě je totiž prokazatelně spojeno s vysokým krevním tlakem, který zvyšuje riziko srdečních onemocnění a mrtvice. Z průzkumu vyplývá, že hladina soli ve standardních uzeninách se za období od roku 1991, kdy bylo prováděno poslední šetření, zvýšila z 2,2 g na porci (definovanou jako dva párky) na 2,4 g na jednu porci. Doporučovaný denní maximální příjem soli pro dospělou osobu je 6 g. FSA konstatoval, že ačkoliv se obsah soli v některých uzeninách poněkud snížil, všechny analyzované vzorky párků obsahovaly příliš mnoho soli. FSA apeluje na výrobce, aby přispívali ke zlepšování zdraví populace snižováním obsahu soli, stejně tak jako tuku, ve svých výrobcích. Více podrobností na adrese
http://www.foodsafetytoday.com