Bezpečnost potravin

Uzené šproty s prekročeným limitem pro PAU

Vydáno: 14. 4. 2014
Autor: SZPI

SZPI při kontrole výrobku "Uzené šproty v rostlinném oleji" zjistila překročení maximálního limitu pro polycyklické aromatické uhlovodíky.

Výrobek: marinna Uzené šproty v rostlinném oleji

Místo kontroly: Penny Market s.r.o., Nový Bor
Nevyhovující parametr: Suma PAH (benzo[a]pyren, benzo[a]anthracen,
                                      benzo[b]fluoranthen a chrysen)
Ve výrobku bylo zjištěno překročení maximálního limitu pro polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH). Tyto kontaminanty mají karcinogenní a mutagenní účinky.

SZPI předala informaci o zjištění nebezpečné potraviny ostatním státům Evropské unie prostřednictvím systému rychlého varování (RASFF).

Datum minimální trvanlivosti: 07.02.2016
Obal: Fe konzerva
Množství výrobku v balení: 160 g
Dovozce: Prodávající: GASTON,spol. s .r.o., Hluboká 5254, 760 01 Zlín,ČR
Distributor: CS Penny Market s.r.o
Země původu: Estonsko
Země výroby: Estonsko
Datum odběru vzorku: 12.3.2014
Více informací:  Potraviny na pranýři

Zdroj:  SZPI, Potraviny na pranýři

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):