Bezpečnost potravin

Uvolňování bisfenolu A z pivních plechovek

Vydáno: 15. 6. 2011
Autor: Ing. Iva Hvízdalová

Porovnávání úrovně migrace bisfenolu A z vnitřního ochranného laku plechovek určených pro balení různých druhů potravin.

V průběhu výroby plechovek určených k balení potravin je prováděn nástřik vnitřního ochranného laku. Vnitřní lak slouží jako protikorozní ochrana a brání změnám chuti balených potravin.
Bisfenol A (BPA) je chemikálie, která se vyskytuje v tomto vnitřním ochranném laku nápojových plechovek a konzerv. BPA je sporná sloučenina, vzhledem k tomu, že se uvolňuje do balených  potravin a jeho příjem má podle všeho negativní vliv na lidské zdraví.
Migrace BPA z ochranné vrstvy laku do piva není však nikterak závažná. V plechovkovém pivu jsou koncentrace BPA velmi malé. Ve srovnání s jinými potravinami (viz tabulka), je pivo zatíženo tímto problémem minimálně, což pravděpodobně souvisí s výrazně kratší dobou tepelného zpracování. Obecně je přípustná výše uvolňování umělých hmot přicházejících do kontaktu s potravinami jasně stanovená. V Evropské unii je pro BPA platná hraniční hodnota, která činí 600 µg/kg.
Maximální koncentrace zjištěná v pivních plechovkách (6,5 µg BPA/l) je zřetelně nižší než výše uvedený mezní příjem. Příjem BPA z plechovek je tedy, vzhledem k měřenému přípustnému dennímu příjmu, velmi malý. Požití jednoho litru plechovkového piva odpovídá, u dospělé osoby vážící 70 kg, méně než 0,2 % přípustné denní dávky. Dospělí konzumenti piva nepatří do rizikové skupiny ohrožené BPA a pivní, resp. nápojové plechovky nepředstavují v současné době významný zdroj BPA, a proto se neuvažuje o nějakých dalších zvláštních omezeních.
Ze současného pohledu je obsah BPA, včetně odvozených rizik dopadu na zdraví u konzumentů piva, hodnocen jako nízký.
Koncentrace BPA u různých potravin balených do plechovek
 
Potravina
Zelenina (fazole / kukuřice / rajčata)
Ovoce (broskve / mango /
ananas)
Polévky (bramborová / gulášová)
Mléčné výrobky (kondenzované mléko)
Nápoje (nealko /
 pivo)
BPA (µg/kg)
20-35
5-25
20
31
0,1-6,5
 
BRAUWELT, 2011, 151, č. 19-20, s. 610-612
Stellt die Freisetzung von Bisphenol A aus Bierdosen eine Gafahr für Biertrinker dar?