Bezpečnost potravin

USA kladně ohodnotila veterinární dozor v ČR u domácích prasat

Vydáno: 21. 5. 2021
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS

Inspekční služba pro zdraví zvířat a rostlin (Animal and Plant Health Inspection Service – APHIS), která spadá pod ministerstvo zemědělství USA, aktuálně zveřejnila na svém webu finální zprávu hodnotící nákazové statusy ČR u domácích prasat. Hodnocení proběhlé v roce 2019 dopadlo pro ČR dobře. USA nákazové statusy týkající se nemocí prasat uznala a kladně ohodnotila zavedená preventivní opatření i připravenost českého veterinárního dozoru čelit nákazám.

Česká republika byla jedním z vybraných států EU, jejichž nákazové statusy APHIS posuzovala. Audit se zaměřil na čtyři nákazy prasat – slintavku a kulhavku (SLAK), vezikulární choroby prasat (VCHP), klasický mor prasat (KMP) a africký mor prasat (AMP).

Hodnocení zahrnovalo, jak posouzení poskytnutých písemných informací, tak fyzickou inspekci týmu APHIS v ČR. Inspekce zahrnovala jednání na Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy (SVS) v Praze a vybraných krajských veterinárních správách, návštěvu velké farmy s chovem prasat, malochovu, porážky prasat, asanačního podniku i pohraniční veterinární stanici na pražském letišti.

Americká inspekce ve své hodnotící zprávě konstatovala, že česká SVS má dostatečné právní zmocnění a zdroje pro účinné a efektivní provádění činností v oblasti zdraví zvířat. Pozitivně inspektoři ohodnotili také tuzemský robustní systém pro označování zvířat, evidenci hospodářství a kontrolu pohybu hospodářských zvířat. Tyto systémy podle amerických inspektorů umožňují rychlé dosledování zvířat v případě výskytu nákazy. Osvědčování vývozů je dle inspekce jasně zdokumentováno.

Podle APHIS ČR provádí dostatečná opatření k tomu, aby se zabránilo proniknutí sledovaných nákaz prasat do ČR. Pokud by k takovému proniknutí nákazy došlo, ČR je schopná tuto nákazu zjistit a omezit její šíření, jak prokázala ve své reakci na výskyt AMP v roce 2017. ČR se navíc může prokázat historií rychlého hlášení výskytu nákaz a přijímání vhodných opatření k zabránění jejich vývozu do třetích zemí.

„Toto potvrzení stávajících nákazových statusů umožní pokračovat v případných vývozech chovného materiálu prasat do USA a může usnadnit vyjednávání o vývozech do jiných třetích zemí,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Nákazové statusy jsou pro jednotlivé státy zásadní zejména z hlediska možného vývozu zvířat a živočišných produktů. Nejdůležitější jsou zejména mezinárodní statusy udělované Evropskou komisí a Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE). Pokud jde o nákazy prasat, má ČR v současné době mezinárodní status země prosté Aujeszkyho choroby prasat, klasického moru prasat a také afrického moru prasat. Některé z hlediska agrárního zahraničního obchodu významné třetí země (jako třeba USA) udělují potenciálním vývozcům statusy vlastní ve snaze ochránit své území před zavlečením nebezpečných nákaz.

 

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS

Foto: Shutterstock