Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly u zásilek zboží z Velké Británie do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly u zásilek zboží z Velké Británie

Vydáno: 18.2.2021
Tisk článku
Autor: SVS
Informace SVS

Od 1. ledna letošního roku se Velká Británie (zahrnující Anglii, Wales a Skotsko) stala z hlediska dovozu veterinárních komodit do Evropské unie třetí zemí. To znamená, že zvířata, živočišné produkty a ostatní veterinární zboží (dále jen „veterinární zboží“) vstupující do EU z Velké Británie musí splňovat veškeré veterinární podmínky dovozu uplatňované na dovoz daných komodit ze třetích zemí do EU (mezi EU a Velkou Británií nedošlo k vyjednání žádných specifických či jednodušších pravidel v této oblasti).

Na dovážené veterinární zboží se proto vztahuje i povinnost, aby toto zboží podstoupilo úřední kontrolu na stanovišti hraniční kontroly v místě prvního vstupu do EU. Pokud zásilka veterinárního zboží nepodstoupí požadovanou úřední kontrolu, nemůže být následně celními orgány propuštěna do volného oběhu. Nepředložená zásilka musí být v těchto případech zadržena a příslušný orgán nařídí její zničení nebo odeslání zpět mimo EU (v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 2017/625).  Dodatečná kontrola v místě určení není právními předpisy EU a České republiky přípustná.

Při dovozu zásilek z Velké Británie jsou místy prvního vstupu veterinárního zboží směřujícího do České republiky především francouzské přístavy, zejména pak přístav Dunkerk, jehož stanoviště hraniční kontroly je podle našich informací v tuto chvíli přetížené.

V reakci na danou skutečnost upozorňuje Státní veterinární správa (SVS) dovozce zejména na následující:

  • zboží podléhající veterinární kontrole je bezpodmínečně nutné předložit k úřední kontrole na stanovišti hraniční kontroly v místě prvního vstupu. Seznam zboží podléhající veterinární kontrole upravuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2007 v příloze I
  • provozovatel odpovědný za zásilku (tj. osoba, která předkládá veterinární zboží ke kontrole na stanovišti hraniční kontroly) má povinnost předem oznámit fyzický příchod zásilky příslušnému stanovišti hraniční kontroly v místě prvního vstupu do EU, a to nejméně jeden pracovní den před očekávaným příjezdem zásilky. Informace musí být zaslána prostřednictvím systému TRACES NT, bližší informace jsou dostupné na webu SVS, viz https://www.svscr.cz/obchodovani-s-veterinarnim-zbozim/narizeni-o-urednich-kontrolach/
  • veterinární zboží nesmí opustit stanoviště hraniční kontroly dříve, než je úřední kontrola provedena (dokončena) a zaznamenána v systému TRACES NT (část II Společného zdravotního vstupního dokladu – CHED).

 

SVS doporučuje, aby veterinární zboží podléhající úředním kontrolám na stanovišti hraniční kontroly bylo inspektorům snadno přístupné a přehledné. Pokud přepravce převáží kromě veterinárního zboží rovněž zboží, které úředním kontrolám na stanovišti hraniční kontroly nepodléhá, bylo by vhodné tuto skutečnost při nakládce zboží zohlednit. SVS proto doporučuje, aby veterinární zboží bylo v dopravním prostředku umístěno na snadno viditelném místě.

Dále SVS doporučuje, aby dovozce veterinárního zboží spolupracoval s provozovatelem odpovědným za zásilku (řidičem/přepravcem) a eventuálně dohlížel, zda u zásilky veterinárního zboží byla úřední kontrola zaznamenána v systému TRACES NT. Po provedení úřední kontroly zaznamená úřední inspektor stanoviště hraniční kontroly výsledek kontroly do systému TRACES NT a vystaví dokument CHED v papírovém nebo elektronickém formátu.

Bližší informace k dovozům veterinárního zboží ze třetích zemí, zejména seznamy třetích zemí, schválená zařízení a vzory úředních/veterinárních osvědčení jsou k dispozici na webu SVS, viz https://www.svscr.cz/obchodovani-s-veterinarnim-zbozim/.

 

Zdroj: SVS

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021