Bezpečnost potravin

Úřad EFSA zveřejnil zprávu k doplňkům a náhražkám pylu na trhu EU s krmivy

Vydáno: 25. 2. 2021
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA prodloužil veřejnou konzultaci k návrhu hodnocení rizik životního prostředí v případě více stresorů pro včely.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil dne 17. února 2021 externí vědeckou zprávu s názvem „Pylové doplňky potravy a náhražky pylu na trhu EU s krmivy: průzkum produktů/trhu pro včely a jiné živočišné druhy“.

Zpráva obsahuje výsledky a doporučení z průzkumu provedeného za účelem získání přehledu pylových doplňků potravy a náhražek pylu pro včely a jiné živočišné druhy v EU. Cílem průzkumu bylo rovněž získat základ pro hodnocení regulačních rizik geneticky modifikovaných krmiv odborným Panelem EFSA pro GMO.

Externí vědecká zpáva:

 

Zdroj: EFSA

 

Při této příležitosti úřad EFSA upozorňuje na prodloužení lhůty pro předložení písemných komentářů k veřejné konzultaci k návrhu stanoviska Vědeckého výboru EFSA: Systémový přístup k hodnocení rizik životního prostředí v případě více stresorů pro včely“; a to z 25. února do 4. března 2021.

Veřejná konzultace k návrhu stanoviska vědeckého výboru EFSA:

 

Zdroj: EFSA


Foto: Shutterstock